Tøvete kritikk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

To av tre velgere, 66 prosent, sier partiets standpunkt i lokalpolitiske saker vil være mest avgjørende for deres partivalg ved høstens kommunevalg, går det fram av en måling Synnovate MMI har gjort for Dagbladet. Dette innebærer en økt vektlegging av de lokalpolitiske sakene blant velgerne sammenliknet med en måling på tilsvarende tidspunkt før kommunevalget i 2003. I 2003 svarte 58 prosent «lokalpolitiske saker» på det samme spørsmålet – signifikant færre enn i 2007.

Dagens måling bekrefter, og forsterker, tendensen fra tidligere lokalvalgsundersøkelser som er gjort av Institutt for samfunnsforskning både i 1995, 1999 og 2003. I alle disse målingene svarte om lag halvparten av de spurte at lokale saker og personene på valglista var mest avgjørende for hvilket parti de stemte på. Målingene viste dessuten at jo mindre kommunene er, jo flere er det som trekker fram de lokale og personlige faktorene som bestemmende for sin stemmegivning.

Dette er interessante tall, ikke minst på bakgrunn av kritikken mot riksmedienes valgdekning som domineres av rikspolitiske problemstillinger, og en uttrykt misnøye fra flere hold mot at partilederne har en så framtredende rolle i lokalvalgkampen. Enkelte kritikere har til og med hevdet at rikspolitikernes aktivitet utgjør en trussel mot demokratiet. Dagens måling tyder på at det er en tøvete kritikk.

Målingen viser at lokaldemokratiet lever i beste velgående. Det næres av aktive og samfunnsbevisste region- og lokalaviser, gjerne supplert med dialogskapende nettutgaver, og distriktssendinger i radio og TV med omfattende valgdekning. Verken de eller lokalpolitikerne lar seg passivisere av riksmediene som av åpenbare grunner må satse på rikspolitiske saker som interesserer et bredest mulig publikum. Her er det ingen motsetning, men et fruktbart samvirke.