Transportrevolusjon

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BENSINBILER: Det er et blindspor å forby bensinbiler, skriver Rolf Hagman og Harald Aas ved Transportøkonomisk institutt i Dagbladet 11. mai. De viser til at SV har foreslått å forby salg av nye biler som bare kan gå på bensin fra 2015.

Hensikten med SVs forslag er at bileierne ikke skal låses til å kjøre på fossilt og forurensende drivstoff i hele bilens levetid. I dag står veitrafikken i Norge for om lag en femtedel av CO{-2}-utslippene. Innen 2050 må de norske utslippene av klimagasser være tilnærmet null. Da blir forslaget fra Hagman og Aas om å fjerne oljefyringen utilstrekkelig, om enn godt. Vi må også gjøre noe med utslippene fra veitrafikken.

Hagman og Aas påpeker at det er svært vanskelig å forutsi retningen til den teknologiske utviklingen. De skriver at det er «… best at ingeniørene og bilprodusentene får finne ut hvilken teknologi og hvilke drivstoffer som skal til for å klare de kravene myndighetene setter opp.» SVs forslag handler ikke om hvilken teknologi Norge skal satse på, men om hva vi ikke må satse på, nemlig biler som bare går på bensin.

Vårt forslag innebærer at myndighetene stiller krav til bilprodusentene om å fjerne en forurensningskilde. Om løsningen blir plugg innhybrider (biler med både bensinmotor og oppladbar elmotor), elektriske biler, hydrogenbiler, biodrivstoff, eller en kombinasjon av flere ulike teknologier, vil tida vise. Vi velger ikke ut én framtidsteknologi, men legger forholdene til rette for at ingeniørene og bilprodusentene skal finne løsningene. Vi stimulerer miljøvennlige løsninger, blant annet ved å gi elbiler en rekke fordeler som avgiftsfritak og mulighet til å kjøre i kollektivfelt. Vil Hagman og Aas fjerne elbilprivilegiene i sin tro på fullstendig teknologinøytralitet?

Jeg er imidlertid helt enig med Hagman og Aas i at vi må bruke ressursene mest mulig effektivt. Derfor vil vi blant annet gi kollektivtransporten i de store byene klare fordeler i trafikken, og bygge ut gang- og sykkelveinettet.

For å få mest mulig effektive biler har regjeringen lagt om avgiftssystemet for å belønne biler med lave utslipp. Dette har ført til at gjennomsnittsbilen som selges i dag slipper ut betydelig mindre enn bilen som ble solgt for fire år siden. Det er fornuftig fordi bilene vi selger i dag kommer til å kjøre mange år på norske veier. Og fordi løsninger man utvikler kan komme til nytte også i framtida. Bilkarosseri som gir mindre luftmotstand er en fordel uavhengig av drivstoff, mens mer effektive forbrenningsmotorer også vil være fornuftig dersom bilen skal gå på biodrivstoff eller være en plugg innhybrid. Det er ingen motsetning mellom å få mer energieffektive biler og gå bort fra fossilt drivstoff, vi må gjøre begge deler. Det holder ikke med å redusere noen prosenter for å bremse klimakrisen, vi må omstille hele transportsektoren.

Norge kan i relativt liten grad påvirke hvordan framtidas biler skal være konstruert, skriver Aas og Hagman. Norge ligger allerede i tet på elbiler og hydrogen. Hvorfor ikke utvikle Norge og gjerne Norden som et forsøksmarked for nye klimavennlige kjøretøyer? I tillegg mener SV at Norge bør ta initiativ til et samarbeid med flere land om å et bensinbilforbud. Liknende forslag blir allerede diskutert i andre land. I Kongressen i USA har demokratiske og republikanske senatorer nylig fremmet et lovforslag som vil kreve at hele 50 prosent av nybilsalget allerede i 2012 er fleksifuelbiler, altså biler som kan kjøre på annet drivstoff enn bare bensin. Fra 2015 skal 80 prosent være fleksifuel. Og i Brasil har allerede 80 til 90 prosent av de nye bilene som selges fleksibilitet, i tråd med SVs krav.

Klimakrisen kan bare løses gjennom en teknologisk revolusjon. Den revolusjonen bør Norge være med på å drive fram.