Travle og høytlønte foreldre tar bilen

La heller barna gå til skolen, sier Trygg Trafikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Det er foreldrene med dårligst tid og høyest inntekt som oftest kjører ungene sine til skolen.

Nesten halvparten av familiene med mer enn en million i husstandsinntekt frakter barna til skolen med bil, ifølge en spørreundersøkelse Norstat har gjort for Trygg Trafikk.

950 foreldre med barn mellom tre og 12 år har svart følgende på hvordan barna kommer seg til skolen ( noen har krysset av på flere enn ett alternativ):

• Ca. 60 pst. går alene eller sammen med jevnaldrende

• 14 pst. går sammen med eldre søsken

• 10 prosent går sammen med foreldre eller andre voksne

• Ca. 35 pst. blir kjørt i bil

• 17 pst. tar skolebuss

UTRYGT? Å slippe de minste ut i trafikken kan føles utrygt, men dette er likevel ikke hovedgrunnen til at foreldre kjører ungene sine til skolen. Foto: Robert S. Eik
UTRYGT? Å slippe de minste ut i trafikken kan føles utrygt, men dette er likevel ikke hovedgrunnen til at foreldre kjører ungene sine til skolen. Foto: Robert S. Eik Vis mer

Vanen med å kjøre til skolen stiger med familiens inntekt, og ser ut til å være like utbredt i by som i bygd, tross at avstandene her er mye kortere.

- Betenkelig

- Det er betenkelig at så mange barn blir kjørt til skolen. Da går de glipp av verdifull erfaring av å ferdes på egen hånd i trafikken. Foreldrene burde heller ta seg tid til å gå sammen med barna, eller lage følgeordninger slik at de bytter på å gå skoleveien sammen med barna, sier direktør Kari Sandberg i Trygg trafikk.

Har det travelt

Det er ikke frykten for farene i trafikken som er hovedårsak til at foreldre velger bilen. Når foreldrene blir spurt om hvorfor de kjører, svarer halvparten at de skal forbi uansett, og en fjerdedel begrunner kjøringen med at de har dårlig tid.

Bare 23 prosent sier de er redde for å slippe barna ut i trafikken.

I en spørreundersøkelse som Respons har gjort for forsikringsselskapet Tryg Vesta bekreftes de samme tendensene:

Foreldre som kjører og/eller henter ungene sine på skolen sier det er av praktiske grunner. Bare to av ti svarer at det er fordi skoleveien er for utrygg å gå eller syke på.

Tryg Vestas undersøkelse viser også at Oslo-foreldre anser skoleveien for tryggere enn hva foreldre i Trøndelag og Nord-Norge gjør.

Nesten halvparten av foreldrene i Oslo mener skoleveien er trygg.

Trenger fysisk aktivitet

Også helsemyndighetene har engasjert seg i skolevei-problematikken. Sosial- og helsedirektoratet mener at alle barn og unge bør være fysisk aktive i minst en time til sammen hver dag.

- Å gå eller sykle til skolen er en fin måte være i aktivitet på, det gir både frisk luft og bevegelse, en god start på skoledagen. Skoleveien må derfor tilrettelegges for å sikre flest mulig daglig fysisk aktivitet, sier avdelingsdirektør Mette Nordhus i direktoratet.

Trygg Trafikk har sammen med Sosial - og helsedirektoratet, Politiet og Statens vegvesen satt i gang prosjektet Aktive Skolebarn for å få flere barn til å gå eller sykle til skolen, framfor å bli kjørt i bil.

Prosjektet har som formål å inspirere til lokale prosjekter, i regi av skoler, FAU eller andre - som for eksempel «Beintøft» i Tromsø, der skoler konkurrerer om å gå mest til skolen. Stabekk-prosjektet i Bærum er et annet eksempel.