Tre års frist for innføring av ny pensjonsordning

Nytt forslag lagt fram i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) mottok mandag Banklovkommisjonens utredning om tilpasning av lovreglene for kollektiv tjenestepensjon i privat sektor til folketrygdreformen.

Lovutkastet i utredningen legger opp til en fleksibel overgangsordning for eksisterende pensjonsordninger.

Hovedopplegget er at videre pensjonsopptjening for medlemmene baseres på ny pensjonsplan i henhold til reglene i tjenestepensjonsloven, og at allerede opptjent årlig pensjon blir videreført innenfor pensjonsordningen uten at det utstedes fripoliser, skriver Banklovkommisjonen i en pressemelding.

Foretakene vil ha en frist på tre år etter tjenestepensjonslovens ikrafttredelse til å tilpasse pensjonsplanen, og for arbeidstakere med få år igjen til uttak av alderspensjon foreslås det særskilte overgangsregler.

— Denne utredningen inneholder utkast til regler for overgang fra eksisterende ytelsesordninger til det nye pensjonsproduktet Banklovkommisjonen foreslo sist sommer. Utkastet berører mange parter og har stor økonomisk betydning, og sendes på høring med tre måneders frist, sier Johnsen.

Finansdepartementet ga 7. juli 2009 Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede og foreslå endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og eventuelt lov om individuelle pensjonsordninger, for å tilpasse disse til ny alderspensjon i folketrygden.

(NTB)