Tre av fire ordførere er menn

Kvinner er sterkt underrepresentert i lokalpolitikken og innehar kun 120 av de 425 ordførervervene. Det vil kommunalminister Monica Mæland (H) gjøre noe med.

Andelen kvinnelige ordførere økte fra 22 prosent i 2011 til 28 prosent ved lokalvalget i 2015, men fortsatt er altså nesten tre firedeler av norske ordførere menn, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Dette er altfor dårlig i et likestillingsland som Norge i 2018. Ordførervervet er en posisjon som både menn og kvinner bør og vil ha, men det kan vi gjøre noe med hvis partiene ønsker det og jobber målrettet for å øke mangfoldet, sier Mæland (H).

Mæland vil gjøre to konkrete grep for å jevne ut kjønnsbalansen. Det ene er en motivasjonskampanje for å få flere kvinner til å engasjere seg og påta seg viktigere verv og posisjoner.

Det andre grepet er lanseringen av et kommunebarometer med et interaktivt kart. Barometeret skal vise representasjonen av kvinner i lokalpolitikken i samtlige norske kommuner.

– Hele poenget er at vi må skjerpe oss og gjøre en jobb med å få nominasjonen på dagsordenen. Med et interaktivt barometer kan kommunene sammenligne seg med andre og konkurrere om å bli bedre. Det kan skape debatt og bidra til åpenhet rundt temaet, sier hun.

(NTB)