Tre av ti liker ikke matte

Kroppsøving er det mest populære faget, fulgt av kunst og håndverk og heimkunnskap. Med matematikken står det dårligere til. Tre av ti har lite til overs for tall, brøker og likninger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Undersøkelsen viser at flere av de yngre elevene enn av de eldre er begeistret for matematikkfaget. Professor ved Universitetet i Oslo, Svein Lie, mener at karaktersystemet må ta mye av skylda for at interessen dabber av.

Begeistret

- Undersøkelser har vist at både flinke og dårlige elever er begeistret for matematikk på sjette klassetrinn. Når karakterene introduseres, forandres bildet. De som sliter, får dårlige karakterer. Det går selvfølgelig ut over interessen og engasjementet, sier Lie. En rapport fra den store, internasjonale TIMMS-undersøkelsen viser at norske sjette- og sjuendeklassinger har dårlige matematikkunnskaper sammenliknet med jevnaldrende i andre land.

Nytt fag

Tendensen i den store elevundersøkelsen er helt tydelig. Praktisk/estetiske fag skårer høyt, mens de mer teoritunge fagene ikke har så mange tilhengere. Ved siden av matematikk har også norsken dårlige kår.

Det samme gjelder det nye faget, kristendomskunnskap med religion og livssynsorientering.Tre av ti oppgir at de liker faget dårlig. Like mange elever sier at de verken liker eller misliker kristendomskunnskap.

- Jeg er ikke overrasket over at de praktisk/estetiske fagene er best likt. Det er gledesfag som de mer teoritunge ikke kan konkurrere med, sier leder for matikkprosjektet TIMMS, Svein Lie.