TRE DØMT, ÉN I PAKISTAN: (f.v. øverst) Aamer Asghar, Mohammad Adris Shafi, Asim Sharif og Adil Boujedain ble alle tiltalt for forsettlig drap etter det blodige overfallet på 52-åringen Mohammad Arshad på Manglerud i fjor. I dag ble Shafi og Sharif dømt for drap mens Boujedain fikk åtte års fengsel for grov legemsbeskadigelse og for å ha etterlatt offeret hjelpeløst.
TRE DØMT, ÉN I PAKISTAN: (f.v. øverst) Aamer Asghar, Mohammad Adris Shafi, Asim Sharif og Adil Boujedain ble alle tiltalt for forsettlig drap etter det blodige overfallet på 52-åringen Mohammad Arshad på Manglerud i fjor. I dag ble Shafi og Sharif dømt for drap mens Boujedain fikk åtte års fengsel for grov legemsbeskadigelse og for å ha etterlatt offeret hjelpeløst.Vis mer

Tre gjengmedlemmer dømt etter Manglerud-drapet

Den antatte planleggeren fikk voldsdom, barndomsvennene måtte svare for forsettlig drap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I går falt dommen mot tre av de fire tiltalte i Manglerud-drapssaken, etter at restauranteieren og familieoverhodet Mohammad Arshad ble slått i hjel i Oslo mens han var på vei hjem fra jobb september 2013. 

Alle gjerningsmennene var tiltalt for forsettlig drap, og aktor ba om 13 års fengsel. Oslo tingrett mener imidlertid at én av dem ikke kan dømmes for drapsforsett:

• Adil Boujedain (29) dømmes til fengsel i sju år for medvirkning til grov legemsbeskadigelse 

• Asim Sharif (28)  dømmes til fengsel i ti år og seks måneder for medvirkning til forsettlig drap

• Mohammad Adris Shafi (31) dømmes til fengsel i elleve år for medvirkning til forsettlig drap

«I skjerpende retning vektlegges at handlingen ble planlagt i forholdsvis lang tid. De tiltalte la igjen mobiltelefonene sine for ikke å kunne knyttes til hendelsen, og de hadde hansker for å hindre dna-spor. De hadde også med seg redskaper. Handlingen synes velregissert og gjennomtenkt», skriver retten, og fortsetter:

«I skjerpende retning vektlegges videre at drapet skjedde fullstendig uprovosert. Avdøde var en familiefar, og var — slik saken er opplyst — ikke den som skulle angripes. Brutaliteten i angrepet er også skjerpende».

Den siste tiltalte, Aamer Asghar - som ennå er på rømmen i utlandet -  ble under rettssaken utpekt av de andre som mannen som utøvde den delen av volden som ble dødelig. Retten slår imidlertid fast at Shafi og Sharif i det minste må ha sett slagene mot hodet uten å gjøre noe for å stanse fortsettelsen av det blodige overfallet på 52-åringen.

«Når det gjelder Adris Shafi og Asim Sharif står saken i en noe annen stilling enn for Adil Boujedain. De hadde begge kjennskap til fastnøkkelen, var med på selve angrepet på avdøde og var tett på da han ble tildelt de dødbringende slagene», heter det i dommen.

De to drapsdømte fikk henholdsvis to år og to og et halvt års strafferabatt på utgangspunktet på 13 års fengsel, fordi de etterhvert erkjente overfallet.

I tillegg til fengselsstraffen må Sharif og Adris Shafi, hvis dommen blir stående, betale tilsammen én million kroner i oppreisning fordelt på fem av de etterlatte.

- Felles ansvar Alle de tre dømte regnes som en del av gjengmiljøet Furuset Bad Boys og har lange, alvorlige rulleblad fra før. De var på jakt etter Mohammad Arshads eldste sønn, som de hadde gående en konflikt med, da de fulgte etter familiens bil og angrep feil person - faren.

«Etter rettens vurdering hadde de tiltalte et felles ansvar for angrepet på avdøde. Alle fire var med på planleggingen av å gi [drapsofferets sønn] juling, og alle fire var med på å lete etter ham ved (minst) to anledninger. De oppsøkte i fellesskap både [sønnens] bolig og arbeidssted, i tillegg til at de hadde lett etter ham på mer eller mindre tilfeldige steder. Asim Sharif hadde med fastnøkkelen som våpen, Adris Shafi hadde med et økseskaft. Alle fire hadde vært tilstede på minst ett tidligere sammenstøt med [sønnen] eller personer i hans sfære kort tid forut for drapet», skriver tingretten.

De tiltalte hevdet i retten at de hadde avtalt på forhånd at ingen måtte slå mot hodet og at det ikke var kjent for de enkelte hvem som hadde hvilke slagvåpen, men retten festet liten lit til dette.

DREPT: Mohammad Arshad (52) ble overfalt og slått en rekke ganger, blant annet sju ganger i hodet med en fastnøkkel i meta, på Manglerud i Oslo i 2013. Foto: Privat
DREPT: Mohammad Arshad (52) ble overfalt og slått en rekke ganger, blant annet sju ganger i hodet med en fastnøkkel i meta, på Manglerud i Oslo i 2013. Foto: Privat Vis mer

«Alle de tiltalte har tidligere voldsdommer og var således ikke ukjente med bruk av vold. Det er også på det rene at de tiltalte rent faktisk skulle utøve vold, og skulle skade noen. Dette medfører etter rettens vurdering at momentet ikke kan gis særlig vekt ved den helhetsvurderingen som skal foretas i forhold til spørsmål om drapsforsett.»

Årsaken til at tiltalte Adil Boujedain ikke blir dømt for drap er at det ikke er bevist tilstrekkelig at han visste om metallredskapet som seinere ble brukt til å slå offeret sju ganger i hodet.

«Et tungtveiende argument som trekker i retning av at de tiltalte hadde drapsforsett, er at de hadde med seg fastnøkkelen som et våpen som skulle brukes under hendelsen. Dette våpenet har et stort skadepotensiale, og brukt mot hodet vil det lett kunne medføre døden hvilket faktisk også skjedde. På grunn av det strenge beviskravet i straffesaker, kan imidlertid ikke retten utelukke at Adil Boujedain ikke var kjent med at denne fastnøkkelen var med i bilen», heter det i dommen.

- Kunne innsett muligheten Samtidig slår retten fast at Boujedain ut fra den kaotiske situasjonen med slagvåpen og et flyktende offer som ville prøve å verge seg, hadde gode forutsetninger for å vite at resultatet kunne bli dødelig.

«I denne situasjonen finner flertallet det klart at Boujedain kunne innsett muligheten for at den som ble angrepet ville dø som følge av angrepet. Etter flertallets vurdering er således vilkårene for domfellelse for overtredelse av straffeloven § 231 oppfylt».

Mohammad Adris Shafis forsvarer, John Christian Elden, opplyser at det er uklart om hans klient anker dommen.

- Vi tar betenkningstid, men er lettet over at retten legger klientens forklaring til grunn, selv om den mener han skulle grepet iinn mot drapsmannen, sier Elden til Dagbladet.

Også tiltalte Adil Boujedain, som fikk mildest straff, tar betekningstid før han tar stilling til ankespørsmålet.

Norsk politi har ennå ikke kontroll på Aamer Asghar. For tre uker siden ble han pågrepet i Pakistan, men ble løslatt under uklare omstendigheter og er nå igjen på frifot.

- Jeg er i dialog med ham. Han fastholder at han ikke hadde noe å gjøre med drapet og at han snart vil returnere til Norge for å svare på anklagene som er rettet mot ham, sier Asghars forsvarer, advokat Svein Holden, til Dagbladet etter dommen mot de tre øvrige tiltalte.

I dommen understreker tingretten at premisset om at Aamer Asghar påførte hodeskadene ikke er noen vurdering av skyldspørsmålet for hans del. Det vil bli avgjort i en egen rettssak om han kommer til Norge.

Mohammad Arshad begravelse i Central Jamaat-moskeen på Grønland. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Mohammad Arshad begravelse i Central Jamaat-moskeen på Grønland. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer