Tre helnorske ulvekull

Stortingets bestandsmål for ulv i Norge er nådd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Sporing på snø i romjulen har avdekket at ulvekullet, som ble født i Linnekleppen-reviret i Østfold i 2010, lever i en helnorsk ulveflokk. Det er dermed født minst tre helnorske ulvekull i 2010, sier leder Morten Kjørstad i Rovdata.

Tidligere i 2010 ble det påvist nye ulvekull i revirene Kynna og Slettås i Hedmark, også disse innenfor det etablerte yngleområdet for ulv. I rovdyrforliket i Stortinget i 2004 ble det satt et bestandsmål om tre årlige helnorske ynglinger i ulvesonen, men dette målet er aldri tidligere blitt nådd.

Glad - Det er positivt at vi nå ligger på bestandsmålet som Stortinget har fastsatt. Forvaltning av ulv er krevende, men dette viser at forvaltningstiltakene som er gjennomført har vært tilstrekkelig målrettet, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

Totalt er det hittil i vinter påvist 27-32 ulver med helnorsk tilhold. I tillegg slås det fast at det finnes 9-12 stasjonære dyr med revir på begge sider av riksgrensen mellom Sverige og Norge, viser en foreløpig statusrapport utarbeidet av Høgskolen i Hedmark.

Av rapporten framgår det at to av ulvene er registrert døde, og at det sannsynligvis ikke vil bli påvist flere enn 30 helnorske ulver i kartleggingsarbeidet som fortsetter resten av vinteren. Derimot ventes det en økning i antallet grenseulver, spesielt i langs riksgrensen sørøst i Hedmark. Mer enn halve vinterens sporingssesong gjenstår.

To flokker Sporingene i romjulen viser at det lever en flokk på minst fire ulver vest for Haldenvassdraget i Østfold. Denne består av minst en revirmarkerende voksen ulv og valper. I tillegg lever ett nyetablert og revirmarkerende par øst for Haldenvassdraget, med spor på begge sider av riksgrensen.

- Det var tidligere i vinter uklart om dette ulveparet i øst var foreldreparet i Linnekleppen. Flokken ville i så fall måtte regnes som norsk-svensk, siden paret ble sporet på begge sider av riksgrensen. Nå viser det seg at dette ulveparet er nyetablert. Linnekleppen-reviret er dermed helnorsk, sier Kjørstad.

Foreløpig er kun hannen i foreldreparet i Linnekleppen fanget opp gjennom DNA-analyser denne vinteren.

- Det er flere indikasjoner på at yngletispa ikke er i flokken lenger og at foreldreparet dermed ikke er intakt. Dette kan bli avklart ved ytterligere sporing og DNA-analyser, sier prosjektleder Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark.

Rovdyrforlik Regjeringen lovet i Soria Moria II å invitere Stortinget til et bredt rovdyrforlik innen utgangen av 2010, men det kom aldri noen sak før nyttår.

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) har i stedet invitert Stortingets energi- og miljøkomité samt Venstre til samtaler om bestandsmålene for ulv og bjørn 31. januar.

Regjeringspartnerne SV og Senterpartiet klarer ikke å bli enige seg imellom, og derfor involveres Stortinget i overlegningene. Men Frp slo i nyttårshelgen fast at det ikke blir aktuelt å forhandle direkte med Solheim om et rovdyrforlik.

- Jeg skal lytte til hva Solheim har å si, men å forhandle direkte med ham er uaktuelt. Enten får regjeringen komme til Stortinget med en sak eller så må stortingsgruppene forhandle uten statsrådens innblanding. Jeg vil nødig dras med i regjeringens interne sølekrig, sa Frps Ketil Solvik-Olsen til NTB lørdag.

Han håper Frp, Høyre og Senterpartiet vil danne en front som på sikt kan endre norsk rovdyrpolitikk. Et hovedgrep er å gjøre det lettere å skyte nærgående og aggressive rovdyr.

Både Senterpartiet og Frp vil ta med grenseulvene i det norske bestandsmålet, hvilket vil redusere antallet ulver i Norge.
(NTB)