Tre prosent uten jobb

Ved utgangen av januar var det registrert 69.700 helt arbeidsledige personer i Norge. Det er tre prosent av arbeidsstyrken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sammenlignet med samme periode i fjor har arbeidsledighetsstallet økt med 600 personer, eller én prosent. Antall arbeidsledige har økt svakt siden seinsommeren og fram til slutten av januar.

Aetats liste over antall langtidsledige er også blitt lengre. I løpet av det siste året er det blitt 1300 flere langtidsledige, en økning på ni prosent.

Ved utgangen av årets første måned var 11.400 personer på arbeidsmarkedstiltak. Dette er en økning på 1600 personer i forhold til samme periode i fjor.

(NTB)

Mest i nord

Lavest arbeidsledighet finner man i Akershus hvor kun 1,4 prosent av arbeidsstyrken er uten jobb. Høyest andel av arbeidsledige finner man i Finnmark. Her er 5,7 prosent uten fast jobb. Nord-Trøndelag kommer som nummer to på samme statistikk med en arbeidsledighet på 4,5 prosent.

Høyest økning i arbeidsledighet siden januar i fjor har Rogaland og Vest-Agder. Her har arbeidsledigheten økt med henholdsvis 18 og 17 prosent.

Den største økningen i antall arbeidsledige finner vi innen sykepleie- og helsevernarbeid. Sterkest nedgang i arbeidsledigheten har man hatt innenfor

teknisk- og naturvitenskapelig arbeid. Her er ledigheten redusert med 16 prosent.

Industriarbeidere er den yrkesgruppen som har flest arbeidsledige i sine rekker. 18.400 industriarbeidere er nå helt arbeidsledige.

Økning og reduksjon

Antall ledige stillinger har totalt vokst med 17 prosent sammenlignet med januar 2000. Det har vært størst økning i ledige stillinger innen teknisk naturvitenskapelig arbeid. Her har antall ledige stillinger økt med 59 prosent. Størst nedgang har det vært i transport- og kommunikasjon hvor antall ledige stillinger har gått ned med 18 prosent.