Tre tenåringsgutter dømt for å ha filmet naken jente på fest

Asker-guttene viste fram bildene til de andre festdeltakerne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||Tre tenåringsgutter fra Asker er dømt for å ha filmet og tatt bilder av underlivet til ei jevnaldrende jente på en fest med mye alkohol.

Seinere gikk de rundt og viste bildene til kamerater. Tenåringene brukte mobiltelefoner. Retten kaller forholdet «graverende».

«Forferdelig» Jenta hadde sovnet. Tenåringene fant ut at de skulle gå rundt i hytta og plage eller spøke med dem som hadde lagt seg. De fant jenta,  som lå midt i ei seng. Ifølge tenåringene hadde jenta på seg BH og truse, men trusa var dratt til side.

Ifølge dommen har tenåringene i ettertid beklaget hendelsen, og omtalt den som «forferdelig». Jenta har opplevd hendelsen som en sterk følelsesmessig hendelse.

I Asker og Bærum tingrett er de tiltalte dømt til ei bot på 10 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Ikke rettspraksis Retten har ikke funnet sammenliknbare saker i nyere rettspraksis som det er grunn til å tillegge avgjørende vekt. Det er videre rettens syn at Høyesteretts praksis for saker som gjelder handlinger overfor små barn, utført av deres nærmeste omsorgspersoner, ikke finnes å være parallelle eller ha overføringsverdi til denne saken.

— Det kan ikke gjelde et liknende «rom for klønete opptreden» mellom jevnaldrende myndige personer, som det gjelder mellom omsorgspersoner og barn, da de samme hensyn åpenbart ikke gjør seg gjeldende. Av rettspraksis framgår det imidlertid at det skal
foretas en samlet bedømmelse med utgangspunkt i den konkrete situasjonen og det aktuelle hendelsesforløpet, hvor motivet for
atferden og fornærmedes opplevelse av denne vil ha interesse.

Seksuelt motiv Retten kan ikke se at motivet for atferden kan være noe annet enn seksuell eller i det minste av uanstendig karakter.

Dette underbygges av de tiltaltes forklaringer om hvordan de reagerte da de åpnet døra, samt det bildet hvor en av de tiltalte
bøyer seg over fornærmede for å ta et nærbilde av underlivet hennes. Videre er det på det rene at hendelsen har vært en stor belastning for fornærmede, hvor hun blant annet har fryktet at bildene ville bli lagt ut på Internett.

Det forhold at de tiltalte i tillegg spredte informasjonen og bildene til andre festdeltakere gjør forholdet enda mer graverende, ifølge dommen.