Trebarnsmor og sjef til tusen

Trebarnsmora Margareth Øvrum (42) har tatt de stegene få kvinner våger å ta. Hun er sjef for 1000 Statoil-ansatte og kjøper varer for 18 milliarder i året.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): Margareth Øvrum har mann, tre barn - på 1 1/2, 12 og 15 år - og ei bikkje, men så ingen grunn til å velge bort karrieren av den grunn.

Øvrum ble den første kvinnelige plattformsjefen i Statoil. Nå har hun gått på land for å lede en av Europas største innkjøpsavdelinger og samtidig drive sikkerhetsarbeid for oljearbeiderne i Nordsjøen.

Den nye Statoil-sjefen i Bergen har også ansvaret for 600000 gjestedøgn på 12 plattformer i Nordsjøen. Det betyr overnatting- og forpleiningsvirksomhet som er større enn den samlede hotellkapasiteten i Stavanger.

Hun har 1000 ansatte i Statoil under sine vinger og besetningsmedlemmer for 70 båter på lønningslista. Trebarnsmora har også ansvaret for seks forsyningsbaser langs kysten og undervannsaktivitetene i Nordsjøen.

- Det er klart jeg har fått en interessant jobb, sier hun.

Flere kvinner

Øvrum bruker mye av sin tid på å gjøre hverdagen mer sikker for oljearbeiderne i Nordsjøen.

Etter flere rapporter om sviktende sikkerhet i Nordsjøen og mye ledelsesrettet kritikk fra oljedirektør Gunnar Berge det siste året har Statoil iverksatt flere nye tiltak. Mellom jul og påske har alle lederne i landorganisasjonen reist ut til plattformene for å snakke om helse, sikkerhet og miljø med sine ansatte.

- Det nytter ikke å få gjort noe på et så viktig felt som helse, sikkerhet og miljø uten at ledelsen handler aktivt selv. I dette arbeidet er det viktig å tenke nytt, mener Margareth Øvrum.

Hun har for lengst erkjent at menn ansetter menn. Derfor har hun som kvinne valgt å prioritere kvinner i lik konkurranse med menn. Og hun har mange å velge mellom: Til 100 ledige stillinger i selskapet fikk Statoil nylig inn mer enn 4000 søknader.

- Halvparten av ingeniørene som er rekruttert til Statoil de siste 15 åra er kvinner. 20 prosent av våre lærlinger er kvinner. På Veslefrikk-feltet er rundt halvparten av lederne kvinner og nå har vi fått åtte kvinnelige plattformsjefer i selskapet.

Mangfold

- Jeg mener ikke med dette å si at kvinner er best til å handtere sikkerhetsarbeidet, men vi har behov for kreativitet i et mangfold av unge, eldre, kvinner og menn og folk fra andre kulturer. Som leder er det viktig å ha noen å bryne sine meninger på, mener hun.

- Onsdag var jeg i et møte med konsernsjef Olav Fjell hvor jeg sammen med flere andre kvinner ytret ønske om at han også prioriterer et slikt mangfold når det skal rekrutteres nye medarbeidere til Statoil. Min erfaring tilsier at menn ute på plattformene er like myke som menn med kontorarbeid på land, men jeg tror det er mer akseptert å gå til en kvinne for å snakke om personlige forhold som barn og familie, og om miljøet på arbeidsplassen, sier hun.

Etter at Margareth Øvrum også fikk ansvar for mannskapene på båtene som forsyner plattformene med mat og utstyr, ankerhandteringsfartøyene og andre spesialfartøy, har hun iverksatt nye rutiner for å bedre sikkerheten der.

Høyere status

- Tidligere var det ingen som tenkte nok på sjøfolkene om bord på båtene. Vi hadde mange skader og farlige hendelser på båtene når de lastet eller losset mellom skip og plattformer. Jeg synes verken rederne eller Sjøfartsdirektoratet har vært særlig bevisste på sikkerhetsarbeidet tidligere. Denne næringa må få høyere status, sier Øvrum.

- Nå har vi innført regler om to menn på brua om bord på alle båtene og simuleringskurs for mannskapene i land, og vi ser allerede gode resultater. Kanskje vi også kan få rekruttert flere kvinner til båtene etter hvert.

Margareth Øvrum vokste opp i Skien, utdannet seg ved NTH i Trondheim og har vært bosatt i Bergen siden 1987. Fritidsproblemer har hun ikke, men nå er hun også valgt inn som vararepresentant i Orklas bedriftsforsamling, i representantskapet i Storebrand og i et kontaktutvalg for politikk og næringsliv i Bergen.

- Jeg hadde behov for impulser utenfra, forklarer hun.

<B>I BEREDSKAP:</B> Margareth Øvrum - her på sitt kontor i Bergen - er i beredskap for å øke sikkerheten for sine medarbeidere i Nordsjøen.