Tredobling av barnekriminelle

Forbrytelser begått av barn under ti år er tredoblet siden 1995. I fjor ville 253 barn under ti år blitt fengslet for sine forbrytelser dersom de hadde vært gamle nok.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sterkest økning i antall forbrytelser ser vi blant de yngste, nemlig barn under ti år, skriver Dagsavisen. Den skremmende utviklingen kommer frem av nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Niåringene verst

Barn helt ned i femårsalderen utførte kriminelle handlinger i fjor, med niåringene som verstinger. Lovbruddene omfatter først og fremst tyverier, skadeverk, legemsbeskadigelse og trusler.

17 av de under ti år ble tatt for bruk av narkotika, og tre andre for besittelse av narkotiske stoffer. Hadde de unge lovbryterne vært over den kriminelle lavalderen, ville tre av dem sannsynligvis blitt idømt ubetinget fengsel for voldtekt, og 14 andre blitt straffet for utuktig omgang eller krenkelse av ærbarhet ved utuktig adferd, med barn under 14 år.

Skremmende

Kriminalsjef Roger Andresen ved Oslo politidistrikt er skremt over utviklingen.

- Vi har over flere år sett en negativ utvikling når det gjelder kriminalitet og unge lovovertredere. Det skremmende i dette bildet er at stadig flere unge begår grovere og grovere kriminalitet som for eksempel ran av kiosker og bensinstasjoner og ran av personer, sier han til avisen.

Nederlag

Andresen mener det er et nederlag for samfunnet at barn begår forbrytelser, og etterlyser et bedre hjelpeapparat som kan ta seg av barn som kommer skjevt ut.

- De som er under den kriminelle lavalderen første gang de gjør noe galt, dukker gjerne opp igjen som 15- eller 16-åringer. Det bare viser at hjelpeapparatet i dag ikke er godt nok.