- Trekker meg som børsleder

Ole Lund trekker seg som leder av børsstyret før perioden går ut. Tross sterk kritikk blir det neppe problematikken rundt hans mange hatter som får ham til å gå av, men omorganiseringen av Oslo Børs.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Når Statoil skal noteres på Børsen i 2001, er jeg neppe styreleder ved Oslo Børs. Da er Oslo Børs omorganisert til et aksjeselskap eller noe annet. Da er jeg nok uansett ikke styreleder ved Oslo Børs, sier Ole Lund til Dagbladet.

For få uker siden ga han børsdirektør Kjell Frønsdal sparken, mest fordi Frønsdal ikke hadde maktet å bedre Oslo Børs' frynsete rykte som innsidebørs der kompiser gir hverandre fortrolig informasjon uten å bli tatt. Etter at Frønsdal fikk sparken, har flere tatt til orde for at også Ole Lund burde trekke seg, og at også han hadde et ansvar etter fire år i stolen.

Den siste uka er det også blitt tydeligere at Ole Lund gjennom sine styreverv og mange tunge klienter oftere møter seg selv i døra.

Som styreformann i Statoil må han trekke seg fra behandlingen av Saga-oppkjøpet i børsstyret. Da han som styreleder ved Oslo Børs ble bedt om å kommentere Kjell Inge Røkkes oppkjøp i Aker RGI, svarte Lund at han ikke kunne kommentere saken fordi hans advokatfirma BAHR hadde Røkke som klient.

Ingen kommentar Ole Lund medgir at Oslo Børs har et troverdighetsproblem, men stiller seg tvilende til at hans ulike verv og roller er årsaken. Så langt mener han at det ikke har oppstått problemer som skyldes habilitetskonflikter.

- Jeg sitter bare i ett børsnotert selskap, Schibsted. Blant mine klienter finnes ingen av de ti største ved Oslo Børs, selv om jeg har tatt oppdrag i forbindelse med fusjoner. Andre i børsstyret er oftere inhabile enn meg.

- Hvor mange selskaper kan du ikke behandle i børsstyret som følge av at de enten er dine eller firmaets klienter?
- Det er meget få selskaper jeg ikke kan ta stilling til. Selvfølgelig ikke Schibsted, men ellers er det få. Når det gjelder Kjell Inge Røkke har jeg ham som klient i en helt avgrenset sak, nemlig hans bosetningsforhold, men det gjør meg ikke inhabil i alle saker som angår Aker RGI i børsstyret. At jeg ikke ville kommentere Røkkes oppkjøp i Aker RGI, skyldtes at mitt firma assisterer Røkke i den konkrete saken. Men jeg kunne heller ikke kommentere den som leder av børsstyret, fordi den kan komme på styrets bord.

Ingen kjeltring

- Dine klientforhold er konfidensielle. Dermed er det bare du som kjenner til om du har bindinger i en sak når den kommer til børsstyret ...

- Da forutsetter man at jeg er en kjeltring. Den som tror at jeg har unnlatt å melde fra hvis jeg er inhabil, tar feil! Men det er klart man kan reise spørsmålet prinsipielt, om det er riktig at en advokat sitter som leder av børsstyret. Det er jeg åpen for. Hvis mange mener at mine roller er en del av børsens troverdighetsproblem, tar jeg det alvorlig. Jeg mener vi bør få i gang en debatt, og vil ta opp saken med børsrådets leder, Borger A. Lenth. For øvrig har jeg selv i flere sammenhenger tatt til orde for å få inn en uavhengig representant i børsstyret, for eksempel en fra Norges bank, sier Lund.

Han forteller også at børsstyret i hans periode har innført et nytt og strengere habilitetsregime. På hvert møte står habilitetsspørsmål som sak nummer én. Lund mener også at han arbeider aktivt for å bedre børsens renommé, selv om mye arbeid gjenstår.

Ny partner i dag

I dag utnevner Børsen sin internasjonale alliansepartner, som enten blir London-børsen eller Norex, dvs. samarbeidet mellom Stockholms- og København-børsene. Deretter skal forhandlinger innledes. Lund håper og tror at en ny større partner vil øke utlendingenes interesse for norske aksjer. I tillegg innfører børsen et nytt overvåkingssystem på nyåret. Begge tiltakene bør være egnet til å øke Børsens troverdighet, mener Lund. Men han påpeker at den viktigste årsaken til Børsens dårlige rykte ligger hos aktørene selv.

- Når aktørene kritiserer børsens troverdighet, er det som om ranerne anklager politiet for at de ikke blir tatt.