Trenger høring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Alle som fløy i fjor vinter, vet at det er dårlig vær på Gardermoen. Det gjelder for så vidt på hele Østlandet. Også på Hurum. Eller i Hobøl. Og i Kjekstadmarka, for den sakens skyld. Vår interesse for den aktuelle striden om Gardermoen gjelder ikke om været er marginalt dårligere ett sted enn et annet i Oslos omegn. Den omstridte værrapporten sier i hovedsak at det er snø og isingsproblemer der oppe på Romerike. Eksperter hevder at problemene er enda større på Hurum. Vi mener at det interessante rundt den omstridte værrapporten, er om dens skjebne er en del av et forsøk på manipulering av Stortingets lokaliseringsvedtak.
  • Gardermoen ligger der den ligger. Den kommer ikke til å bli flyttet. Driften i vinter og de nærmeste årene vil vise om den har dårligere regularitet enn for eksempel Fornebu hadde. Antakelig kommer driften i år til å gå ganske bra. Det er blitt en flott flyplass, selv om mange opplever lokaliseringen som nokså bakvendt. Vi har et visst inntrykk av at noen av dem som kommenterer den aktuelle saken om værrapporten, involverer seg i en forgjeves omkamp om beslutningen.
  • Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget har flere sider av Gardermo-komplekset under behandling. Hele sakskomplekset vil bli gjenstand for åpne høringer i januar. Det er bra. I slike høringer vil det være mulig å få avklart også om regnestykkene Stortinget fikk om Gardermobanen var bevisst feilaktige og utilstrekkelige.
  • Opplysningene, og framfor alt forvirringen, om behandlingen av værrapporten i saksgangen mellom Luftfartsverket, Samferdselsdepartementet og Stortinget reiser spørsmålet om beslutningstakerne har fått alle de opplysningene de burde ha fått. Det er spørsmål som trenger sikre svar, av hensyn til all framtidig behandling av store, offentlige utbyggingssaker. Til denne høringen bør man også innkalle økonomiprofessorene som nå står fram og sier at de vurderte å trekke seg fra sin utredning fordi de følte seg politisk presset. Men ellers synes vi det er litt underlig at dette kommer fram nå, nesten ti år etter at de leverte sine utredninger.