SOLOTERRORISTER: Sikkerhetspolitiet frykter flere soloterrorister som Anders Behring Breivik. PST mener at Norge også skal følge Storbritannias eksempel ved å innføre forbud mot å delta på terrorleire. Her trener Taliban i Pakistan. Foto: AP/Scanpix
SOLOTERRORISTER: Sikkerhetspolitiet frykter flere soloterrorister som Anders Behring Breivik. PST mener at Norge også skal følge Storbritannias eksempel ved å innføre forbud mot å delta på terrorleire. Her trener Taliban i Pakistan. Foto: AP/ScanpixVis mer

- Trenger nye terrorlover

Sikkerhetspolitiet krever nye lover. PST vil kriminalisere forberedelser til terror, også for såkalte soloterrorister.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Norge var ikke forberedt på at en terrorist kunne slå til. Verken lovverket eller myndighetene hadde tatt inn over seg at en enkelt person alene kunne utføre terrorhandlinger som ville lame samfunnet.

PST-sjef Janne Kristiansen gikk ut i media — i mars i år — og advarte mot at lovverket ikke var godt nok. Men da terroren noen måneder seinere rammet Norge den 22. juli var ingen forberedt.
Avdelingsdirektør Jan Glent i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er klar på at Norge trenger nye lovhjemler, for å kunne bekjempe terrorisme tilstrekkelig effektivt.
Glent er avdelingsdirektør for etterforskningsavdelingen i sikkerhetspolitiet er påtalemyndighetens høyeste representant i PST etter sjef PST.

Utdatert lovverk
Glent sier rett ut til Dagbladet at dagens lovverk er for dårlig når det gjelder kriminalisering av forberedelse til terror.
- Selv om våre metodehjemler grovt sett er tilfredsstillende, trenger vi ett nytt lovverk når det gjelder forberedelseshandlinger, fastslår avdelingsdirektør Jan Glent.
Nye hjemler er helt nødvendig for å stoppe terroren. Vi må ta inn over oss at enkeltpersoner kan utføre terrorhandlinger, sier Glent

- Lovgivning i andre land er bedre, for eksempel i Storbritannia. Der er det for eksempel forbudt å være til stede på en terrorleir. De har også kriminalisert det å være i besittelse av bombe- og militære manualer, uten å ha et aktverdig formål. Det er forbudt å ha gjenstander som er tenkt brukt til terror. Britiske myndigheter har lovforbud mot såkalt «kit-utstyr» som er nødvendig for å utføre terror, sier Glent.

-Betyr det at PST ønsker tilsvarende lover i Norge?

- Ja! PST vil kriminalisere anskaffelse og besittelse av utstyr med tanke på bruk i terrorsammenheng, og straffe dem som reiser til terrorleirer. Straffene må være tilstrekkelig strenge, slik at de har en allmennpreventiv effekt, sier Glent.

Solo-terrorister
Også danskene har et lovverk som — slik PST ser det — gir PET (Politiets Efterretningstjeneste) større arbeidsrom enn sine norske kolleger.
- PST trenger et lovverk som fanger opp en soloterrorist. I dag har vi bestemmelser om terrorforbund, terrorfinansiering, oppfordring, opplæring og rekruttering til terror. Det er ikke nok. Vi trenger et lovverk som gjør at vi kan aksjonere mot soloterrorister som helt alene planlegger en eller flere terrorhandlinger, sier Glent.
For å avsløre en terrorist er hemmelig ransakelse, kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesning helt nødvendige metoder.
- Virkeligheten er i dag at terrorister krypterer meldinger. De kan lage kladder på sin egen datamaskin, og la andre få tilgang til datadokumentene uten å sende det som e-post. Skal PST avdekke terrorhandlinger må vi få de verktøyene som er nødvendig, sier Glent.

- Virkeligheten er i dag at terrorister for eksempel krypterer meldinger. De kan lage kladder på sin egen datamaskin, og la andre få tilgang til datadokumentene uten å sende det som e-post. Skal PST avdekke terrorhandlinger må vi få de verktøyene som er nødvendig, sier Glent.

- Risikerer vi ikke å få et overvåkingssamfunn, dersom PST får nye utvidede lovhjemler?

- Nei, det frykter jeg ikke. PST er og blir grundig kontrollert. Vi driver målrettet etterforskning, ikke overvåking. Vår jobb er å forebygge, etterforske og forhindre terrorhandlinger, sier avdelingsdirektør Jan Glent i PST.
- PST skal forebygge, men for å kunne gjøre det på en bedre og mer effektiv måte trenger vi ett fleksibelt lovverk som er i tråd med tiden vi lever i, sier Jan Glent.
- Problemet i dag er at soloterrorister, i tilstrekkelig grad ikke blir rammet av dagens lovverk, sier Jan Glent.
- Mangelfull lovgivning Nå ønsker PST å få stoppet den avkriminalisering av lovlig anskaffelse av våpen og sprengstoff som er tenkt brukt til alvorlig straffbare handlinger. Avkriminaliseringen er vedtatt i den nye straffeloven av 2005. Sikkerhetspolitiet vil også ha lovbestemmelse mot å delta på terrorleir og å ha bombe- og militære manualer — uten å ha et aktverdig formål.

- Komponentene Anders Behring Breivik skaffet til veie, og som han trengte for å lage bomba som ble avfyrt i regjeringskvartalet, var (i det alt vesentlige) anskaffet på lovlig måte. Det samme gjelder sprengstoffkompoentene innhentet av de tre som nå står tiltalt for blant annet terrorforbund i Oslo tingrett. Heller ikke i den nye straffeloven av 2005 som ble vedtatt i 2008, er dette avkriminalisert. Da mente lovgiverne at det ville være upraktisk, sier Jan Glent.

Avdelingsdirektør Glent er tydelig på at det er helt avgjørende for å forhindre terror, at sikkerhetspolitiet kommer tidlig inn i saker.
- Det er helt avgjørende for oss å starte etterforskning i en tidlig fase av planleggingen av en terrorhandling. I dag er det en mangelfull lovgivning når det gjelder soloterrorister. Dette gjør vårt arbeid vanskeligere enn det burde være, sier Glent.

- Naivitet - Terror er i dag en reelt problem i alle vestlige land. Virkelighet er at det i Norge som i andre land er mennesker som ønsker å begå terrorhandlinger. Vår oppgave er å stoppe dem. Skal vi klare det, trenger vi ett lovverk som oppdatert, sier Glent.
- Forsto norske myndigheter ikke konsekvensene av terror før 22. juli?

- Jeg ønsker ikke spesifikt å uttale meg om 22 juli. Men fram til nå har det på enkelte områder ikke vært en tilstrekkelig realistisk tilnærming til antiterrorarbeidet. I Norge har vi på enkelte områder vært litt naive i forhold til terrorisme, sier Glent.
-Fram til nå har det ikke vært en tilstrekkelig realistisk tilnærming til antiterrorarbeidet. I Norge har vi vært litt naive i forhold til terrorisme, sier Glent.

Han understreker at PST ønsker de samme arbeidsmetodene som brukes i andre vestlige demokratier til å bekjempe terrorisme.
- Kontraterror har i dag høyeste prioritet. Skal vi lykkes er vi avhengig av et lovverk som er i takt med tiden, sier Jan Glent.