TENKE NYTT: NATO vil satse mer på kapasitetsbygging og trening av styrker i partnerland utenfor NATOs grenser. Mens NATO tidligere konsentrerte seg om kollektivt forsvar i Europa, eller militære operasjoner utenfor NATOs grenser, vil NATO framover måtte satse mer og mer på å bygge opp stabilitet og sikkerhet i NATOs nærområder gjennom samarbeid med partnerland, sier generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: Dursun Aydemir / Anadolu Agency
TENKE NYTT: NATO vil satse mer på kapasitetsbygging og trening av styrker i partnerland utenfor NATOs grenser. Mens NATO tidligere konsentrerte seg om kollektivt forsvar i Europa, eller militære operasjoner utenfor NATOs grenser, vil NATO framover måtte satse mer og mer på å bygge opp stabilitet og sikkerhet i NATOs nærområder gjennom samarbeid med partnerland, sier generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: Dursun Aydemir / Anadolu AgencyVis mer

- Trening av irakiske og afghanske styrker viktig for Norges sikkerhet

- Vi må tenke NATOs sikkerhet på en ny måte, sier Jens Stoltenberg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BRUSSEL (Dagbladet): - Budskapet fra i dag er at NATO må bidra til å bygge kapasiteter og trene personell i vårer partnerland utenfor våre grenser. Det er snakk om å tenke NATOs sikkerhet på en ny måte, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til Dagbladet.

Han sier det dreier seg om en forskyving av fokus: Mens NATO tidligere satset på store kampoperasjoner, vil det framover handle mer og mer om å støtte partnerland utenfor NATO til å stabilisere egne land og hjelpe dem til å bekjempe IS og andre terrororganisasjoner.

- Det handler om alle NATO-landenes sikkerhet. Norge som er et land i nord og øst, er også truet av terror og ustabilitet i sør. Det gir ingen mening å dele opp sikkerheten. Det er et felles ansvar, 360 grader for alle, sier Stoltenberg.

Utenriksminister Børge Brende (H) ga på møtet klart uttrykk for at Norge støtter denne tenkningen.

- NATO har oppgjennom historien satt inn store kampstyrker, som på Balkan og i Afghanistan. Det må NATO fortsatt være beredt til å gjøre hvis situasjonen krever det.

Men over tid er det mye bedre om vi kan trene opp lokale styrker fordi det er grenser for hvor lenge man kan slåss andres kriger. Lokale styrker er over tid i mye bedre posisjon til å ta vare på egne lands sikkerhet enn hvis man er avhengig av andre land styrker, sier Stoltenberg.

Grunnleggende omstilling
- Er dette økte fokuset på å bygge stabilitet og sikkerhet i land utenfor NATO en ny måte å tenke NATOs sikkerhet på?

- Det er det. NATO er midt i den største omstillingen siden den kalde krigen. Denne omstillingen skjer skritt for skritt. Men bare det som har skjedd de siste par årene er en grunnleggende omstilling.

Det er knyttet til at NATO nå både må håndtere kollektiv sikkerhet i Europa, og svare på den trusselen som kommer fra ISIL og andre terrororganisasjoner i sør. Vi er nå midt oppe i den omstillingen. Hvert enkelt skritt er byggesteiner fram mot toppmøtet i Warszawa i juli, sier Stoltenberg.

Iraks statsminister har bedt NATO om å utvide opptreningen av irakiske styrker til også å skje i Irak. I dag ble utenriksministrene i NATO i enige om å sende en ekspertgruppe til Irak for å vurdere hva NATO kan bidra med.

- Vi har startet trening av irakiske offiserer i Jordan. Iraks statsminister mener trening inne i Irak vil gi større effekt. Så ekspertgruppen skal vurdere hvordan NATO kan bidra. Dette er et nytt eksempel på hvordan NATO kan bidra til kampen mot ISIL, sier Stoltenberg.

Trusselen fra sør Etter at NATOs utenriksministre i dag drøftet trusselen mot alliansen fra sør, og hvordan NATO kan trygge sine medlemsland i en ny tid, fikk norsk presse et kort møte med NATOs generalsekretær.

- I februar tok vi beslutninger om økt NATO-tilstedeværelse i øst. På dette møtet er det gitt tilslutning til at vi må bygge opp sikkerhet og stabilitet i NATOs nærområder. Det er ting NATO har gjort før, men det nye er at vi må gjøre de i et omfang og i en skala som vi ikke har gjort før.

Lenge drev NATO bare med kollektiv sikkerhet, som under den kalde krigen. Så var det en periode da vi drev med militære kampoperasjoner, som i Bosnia og i Afghanistan.

Men nå er det gryende erkjennelse av viktigheten av å bygge på lokale styrker og hjelpe dem til å stabilisere eget land. Jeg mener dette er en riktig tilnærming. Alternativet er enten å sende egne styrker, - og viljen til det er liten og erfaringen at det er krevende -, eller å gjøre ingenting. Da mener jeg det å bruke våre kapasiteter til å trene opp lokale styrker er bedre enn å sende inn bakkestyrker eller å gjøre ingenting, sier Stoltenberg.

Bygge på partnerland Han sier dette må gjøres mer samordnet, planmessig og i større omfang enn tidligere.

- Det er snakk om en ny vektlegging, og uttrykk for den omstillingen NATO står i. Antallet kampoperasjoner går ned, relativt sett.  Så må kapasitetsbyggingen og støtten tilpasses ulike land, men vi trener styrker i Afghanistan, der det er kamper og krig, og vi gjør det i Tunisia, som er et stabilt land, og vi gjør det i land som Irak. Det er uttrykk for NATOs styrke at vi greier å bruke partnere til denne type trening, sier Stoltenberg.

Stoppe menneskesmugling På en pressekonferanse etter dagens møter opplyste Stoltenberg også at NATO jobber med å utvide operasjonen med å overvåke og samle informasjon om menneskesmuglere i Egeerhavet til å omfatte også Middelhavet.

- NATO's nærvær i Egeerhavet har bidratt til å kutte smuglerlinjen, mener Stoltenberg, og sier tallet på daglige ankomster til Europa ble redusert med 90 prosent fra mars til april.

- Vi ser nå på hva mer vi kan gjøre også i sentrale deler av Middelhavet. Vi er allerede i gang med å omforme det nåværende oppdraget i Middelhavet til et bredere maritimt oppdrag, sier Stoltenberg.

USAs utenriksminister John Kerry opplyste at USA stiller et marinefartøy til disposisjon for denne NATO-operasjonen i Egeerhavet, og eventuelt i Middelhavet.

Awacs-fly Utenriksministrene ble i dag enige om at NATOs Awacs-fly kan brukes av den USA-ledede koalisjonen som slåss mot IS. Flyene skal brukes til  overvåking av IS og andre terrorgruppre i Syria , men det skal skje fra tyrkisk eller internasjonalt luftrom.