SKADET PÅ TRENING: Bolten som sykkelsetet er festet til knakk da Liss-Merethe Hermansen var på spinning. Nå er treningssenteret frikjent for ansvar i Høyesterett. Illustrasjon: Eivind Yggeseth / Finansavisen.
SKADET PÅ TRENING: Bolten som sykkelsetet er festet til knakk da Liss-Merethe Hermansen var på spinning. Nå er treningssenteret frikjent for ansvar i Høyesterett. Illustrasjon: Eivind Yggeseth / Finansavisen.Vis mer

Treningssenter frifunnet etter spinningulykke

Liss-Merethe Hermansen saksøkte treningssenteret etter å ha blitt delvis ufør etter en spinningulykke. Høyesterett mener treningssenteret ikke er ansvarlig.

(Finansavisen): I begynnelsen av januar omtalte Finansavisen at Liss-Merethe Hermansen ble delvis ufør etter en spinningulykke, det vil si innendørs sykkeltrening, på treningssenteret Spenst Alta.

Bolten i setet på sykkelen knakk, som medførte at Hermansen falt bakover og skadet nakken i 2014.

Saken mellom Spenst Alta og Sparebank 1 Skadeforsikring på den ene siden og Hermansen på den andre startet i begynnelsen av januar i Høyesterett.

Advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne representerer Hermansen, og opplyste til Finansavisen før saken startet at det har vært snakk om et erstatningskrav på rundt 2,2 millioner kroner.

Nå har Høyesterett avgjort at treningssenteret ikke kan stilles til ansvar, ifølge NTB.

Vant i lagmannsretten

I tingretten ble saken delt i to, og saken som har pågått i Høyesterett gjaldt bare spørsmålet om hvorvidt treningssenteret kunne stilles ansvarlig for skaden Hermansen ble påført. I en eventuell neste runde ville det blitt vurdert en eventuell erstatning. Hermansen tapte først i tingretten, før Spenst Alta og Sparebank 1 Skadeforsikring ble kjent erstatningsansvarlig for skadene Hermansen ble påført i lagmannsretten.

Lagmannsretten mente at det forelå en upåregnelig svikt ved utstyret som tilfeldigvis rammet Hermansen, og at denne risikoen lå utenfor det hun hadde akseptert.

Uenige om risiko

I anken til Høyesterett har Spenst Alta og forsikringsselskapet anført at risikoen ved bruk av spinningsykkel ikke overstiger dagliglivets risiko, og at uhellet som inntrådte ved at setebolten brakk ikke er en typisk og stadig risiko ved spinning.

Ankemotparten mener imidlertid at det er rimelig at det etableres et erstatningsrettslig vern fordi spinningsykler og andre apparater utsetter brukerne for skaderisiko.

I dommen fra Høyesterett fremkommer det at Spenst Alta har organisert spinning siden 2000, mellom 10 og 15 timer pr. uke. I løpet av disse årene har det vært to tilfeller hvor setebolten har brukket, og kun i dette tilfellet har det medført personskade.

Høyesterett konkluderer med at sannsynligheten for skade ved spinning må anses som lav, og at skaderisikoen må sammenholdes med dagliglivets risiko.

«(..) Det må være klart at Spenst Alta ikke hadde skapt en risiko som oversteg dagliglivets risiko», heter det i dommen.

Spenst Alta og Sparebank 1 Skadeforsikring ble enstemmig frifunnet i Høyesterett.

Andre økonominyheter:

- Enorm etterspørsel etter disse boligene
- Mange elbileiere vil gå på en smell

Milliardærarvinger får skatterabatt på 90-100 mill.