Trillemarka må vernes

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen er splittet i synet på hvor omfattende vernet av Trillemarka skal være. Derfor trekker det ut å komme fram til et samlet forslag. At regjeringen har problemer med saken er ikke underlig. Det skyldes særlig at SV og Senterpartiet står langt fra hverandre i et spørsmål som går til kjernen av de to partienes verdier. Her står SVs miljøprofil mot Sps hovedoppgave som er vern av liv og livsvilkår i Utkant-Norge. Det handler altså om et spørsmål hvor det er vanskelige avveininger mellom interesser som er legitime på hver sin måte. Bare de mest fanatiske på hver fløy - og dem finnes det en del av - vil hevde at Trillemarka er et lett spørsmål.

At Trillemarka er verneverdig bestrider ingen. Trillemarka - Rollagsfjell representerer det største sammenhengende naturskogområdet i Sør-Skandinavia. Forskere fra Norsk Institutt for naturforvaltning (NINA) har konkludert med at det ikke finnes andre områder i samme størrelsesorden hvor så store verneverdier er kjent. Trillemarka har over 60 kjerneområder som har spesielle kvaliteter når det gjelder skogsstruktur og artsmangfold. En lang rekke truede plante- og dyrearter finnes her.

Lokalsamfunnet og de berørte grunneierne har ikke sagt blankt nei til vern, men mener området må være omtrent halvparten av det mest omfattende alternativet som er på ca. 200 kvadratkilometer. Her legges avgjørende vekt på hensynet til grunneiernes næringsvirksomhet og det lokale selvstyret. Det advares mot å la biologer styre verneprosessene uten hensyn til samspillet mellom mennesker og natur.

Både nasjonalt og internasjonalt har Norge inngått avtaler om vern av natur og biologisk mangfold som også omfatter skog. Til nå har vi bare vernet drøye en prosent av det produktive skogarealet mens våre naboland har klart fire prosent eller mer. I motsetning til hva mange tror er det lite urørt natur igjen i Norge. Trillemarka har slike kvaliteter at et varig vern er helt nødvendig. Fordi områdets størrelse i seg selv er en viktig verdi, er det beste alternativet også det mest omfattende.