Triste greier

Carl I. Hagen og Siv Jensen bekrefter at de hører til blant de konservative sivilisasjons-alarmistene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

CARL I. HAGEN og Siv Jensen sto i går begge som forfattere av en ideologisk kronikk i Aftenposten som er et forsvar for fremmedhetsen de avleverte under Fremskrittspartiets siste landsstyremøte. I kronikken skriver de at liberalismen er en frihetsideologi som har stått fremst i kampen mot nazismen og kommunismen og som nå er helt i front i den pågående kampen mot islamsk fascisme. Kronikken gjentar ikke Hagens påstand fra talerstolen på landsstyremøtet om at dette handler om den pågående, tredje verdenskrig, men understreker sterkt alvoret i trusselen. De liberale grunnverdiene kan vi ikke kompromisse på, skriver de.Artikkelen tyder på at Fremskrittspartiet har skaffet seg en ghostwriter som er opplest på noen av den amerikanske høyresidens yndlinger. Det henvises både til orientalisten Bernard Lewis og den selverklærte liberalisten Paul Berman i artikkelen. Jeg føler meg ikke sikker på om verken Hagen eller Jensen har hatt tid til å lese dem så grundig. Selv har jeg lest Lewis: «Islam. What went wrong?» som gikk fra å være for spesielt interesserte til å bli en bestselger etter terrorangrepene den 11. september. Siden har Lewis surfet på bølgen. Avdøde Edward Said kaller Lewis en orientalist som betrakter arabere ovenfra og nedad nærmest som villfarne barn.

PAUL BERMAN som Hagen og Jensen skriver har venstrebakgrunn, kaller seg liberalist, men er helt på linje med radikale nykonservative som Richard Perle og Paul Wolfowitz. I deres og i Bermans øyne er «gamle» Europa et kontinent av feige pingler som nekter å delta i korstoget for demokratiet. Disse amerikanske intellektuelle har bare forakt til overs for visjonen om en internasjonal rettsstat der konflikter kan avgjøres på grunnlag av en respektert internasjonal lov. Berman er en kraftfull forsvarer av invasjonen i Irak.Anmelderen Gary Rosen som vokste opp i Nederland, skriver i The New York Review of Books at «det er noe i tonen i Bermans polemikk som minner meg om den stille amerikaneren i Graham Greens roman, den prinsippfaste mannen som forårsaker mye ulykke uten riktig å forstå hvorfor og hvordan».

VED Å KNYTTE sine navn til denne kronikken bekrefter Hagen og Jensen at de hører til blant de konservative sivilisasjons-alarmistene som blåser til kulturkamp av det slaget Samuel P. Huntington skriver om i sitt essay og seinere bok «Clash of Civilizations». Carl I. Hagen har i mesteparten av sin tid som partieier kynisk brukt fremmedfrykt og fremmedhat som stemmesanker foran valg. Det har i perioder trukket brunspettede elementer til partiet.Nå driver Hagen og overleverer partiet til sin etterfølger Siv Jensen. Det er trist at hun synes å ta imot også denne delen av arven og selv vil videreføre grumset. Hadde de to enda vært skikkelige, troende og oppriktige rasister. Men det er de ikke. Hagen har alltid vært uhyre bevisst på at han sikrer en viktig del av partiets velgerunderlag ved å jevnlig markere seg som innvandrermotstander med sterk skepsis til alt som smaker av «fremmedekultur». Kynisk har han plassert sine utspill i forhold til valgene for å holde på denne flokken. Nå er det Siv Jensens tur til å gjøre det samme.Carl I. Hagen blåser i basun til skjoldvern mot innvandrende fundamentalister uten pass og sikker identitet etter at han selv har stått på talerstolen til Enevald Flåten i den karismatiske, kistne menigheten «Livets Ord» og latt seg tiljuble etter utfall mot profeten Muhammed. Etter vanlig målestokk er da Hagen selv å regne som kristen fundamentalist. Eller har posert som en. De fleste andre kristne organisasjoner tok avstand fra Hagens utfall. I Dagens Næringsliv skriver Hege Skjeie at Hagens tale på Fremskrittspartiets landsstyremøte viser at han ikke har forstått sin rolle som visepresident i Stortinget. I denne posisjonen skal han representere alle nordmenn og ikke stille folk og grupper opp mot hverandre. Hagens rulleblad på dette feltet er særdeles slett. Som den eneste, sentrale politiker i landet nekter Hagen å godta samenes status som urfolk. Det gjør han selvfølgelig også mot bedre vitende, for Hagen er ikke dum. Men standpunktet kunne skaffe stemmer i nord da debatten om retten til land og vann raste som verst.

FØR TERRORANGREPENE i 2001 var Timothy McVeigh den største terroristen i USA. Hans bilbombe drepte 168 i Oklahoma City i 1995. Blant ofrene var mange barn i en barnehage i bygningen. Motivet var blant annet å ryste amerikanske myndigheter og utløse en nasjonal oppstand. McVeigh var veteran fra Gulfkrigen i 1991, og kristen nasjonalist. Jeg har aldri sett Hagen advare mot innvandring av amerikanske, kristne nasjonalister med militær bakgrunn. Har du?