Triste menn holder kjeft

Irritabilitet, aggresjon, dårlig impulskontroll og lav terskel for stress er symptomer på psykisk sykdom. Dette forstår ikke menn. Alkoholen blir en venn i nøden, men forstørrer bare problemene. Mange velger døden som løsning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Menn som sliter med depresjon ber altfor sjelden om hjelp. Mange vet kanskje heller ikke at de er syke. Vi trenger en helsetjeneste på menns premisser, sier psykiater Nils Håvard Dahl ved Innherred sykehus i Levanger.

De siste åra har flere menn i topp-posisjoner stått fram med sine psykiske lidelser, men fortsatt kvier norske menn seg for å oppsøke hjelpeapparatet.

Dahl mener myten om at det finnes langt flere deprimerte kvinner enn menn sannsynligvis må avlives. Han er en av legene som nå kartlegger menns og kvinners depresjonsmønstre i den bredt anlagte Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

I HUNT-undersøkelsen har 63000 nordtrøndere svart på spørsmål om angst og depresjon. Den viser at cirka 5 prosent av den voksne befolkningen lider av depresjon. Det oppsiktsvekkende er at halvparten av disse er menn. Tidligere undersøkelser har konkludert med at andelen deprimerte kvinner er dobbelt så stor som andelen menn. Dahl mener resultater og konklusjoner er representative for alle her i landet, uavhengig av bosted.

Flere selvmord

- Statistikk fra Nord-Trøndelag over en tiårsperiode viser at for hver kvinne som begår selvmord, er det fra fem til sju menn som gjør det samme, sier Dahl.

- Men dette kan skyldes at menn har et større fokus på handling. Mange vet heller ikke at de er syke.

- Vi trenger rett og slett et helsevesen som fungerer bedre på menns premisser, legger han til.

Dagens Medisin skrev i går at WHO nå tester et nytt skjema som skal fange opp tegn på depresjon blant menn.

Symptomer på depresjon hos menn er mange. Problemene «løses» ofte ved å grave seg ned i arbeid, eller ved overdreven interesse for fysisk aktivitet.

- Dette er kjennetegn som kommer i tillegg til, eller dels erstatter, symptomer som mismot, nedstemthet, tretthet og utbrenthet, sier dr.med. Wolfgang Rutz til Dagens Medisin. Rutz er regional rådgiver innen psykisk helse for Europa i WHO.

Forveksler

- Ressurssterke menn som mister gnisten og opplever alt som et ork, forveksler ofte utbrenthet med depresjon. Blir primærlegene oppmerksomme på dette, kan mange liv reddes, tror Dahl.

- Behandlingen er ikke noe hokuspokus og kan utføres i allmennpraksis, sier han.

Avslår behandling

Dahl uttrykker også bekymring for at stadig flere pasienter avslår behandling med de nye antidepressive medisinene.

- Dette skyldes at massemedia og noen leger advarer mot bruken av de såkalte «lykkepillene». De gjør dette på et moralsk grunnlag, uten å vite hva dette egentlig dreier seg om.

Depresjon er en sykdom som ofte er genetisk betinget. Det er også grunn til å tro at depresjon er noe mange sliter med fra tidlige barneår, slår Dahl fast.