Trodde det var umulig å bli dømt

I en omstridt politirapport som skal legges fram i retten, hevder politiet at verken Lars Grønnerød eller Kristin Kirkemo Haukeland trodde det var mulig å bli dømt for medvirkning til drap dersom politiet ikke klarer å finne ut hvem som faktisk drepte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I rapporten hevdes at begge har uttalt dette til en etterforsker ved Kripos da Kristin og Lars fikk noen timers permisjon fra fengselet for å møtes.

Ingen av dem har latt seg avhøre etter 8. oktober 1999, da disse samtalene ifølge rapporten har funnet sted.

Dagbladet kjenner til innholdet i egenrapporten til politiførstebetjent Jarle Utne Reitan i Kripos, som gjennomførte avhørene med Lars Grønnerød. Reitan er en av Kripos' mest sentrale taktiske etterforskere, og har deltatt i etterforskningen av Birgitte Tengs-saken, Haugesund-drapet og drapet i Ørje. I den omstridte rapporten refererer han innholdet i samtaler han har hatt med Lars Grønnerød utenom avhørssituasjoner, og uten advokat til stede.

Snakket om saken

Reitan skal vitne i saken. Hans omfattende rapport blir et sentralt tema.

Det var 8. oktober 1999 at Lars Grønnerød var på vei til Drammen sammen med Reitan for å møte Kristin Kirkemo Haukeland. Politiet lot de to få en pause fra fengselet og møtes fordi de hadde hatt et lengre kjærlighetsforhold, og fortsatt hadde følelser for hverandre.

På vei til møtet skal Lars selv, ifølge Reitan, ha tatt initiativ til å snakke om saken. På spørsmål fra Lars forklarer Reitan, på generelt grunnlag, at det er mulig å bli dømt for medvirkning selv om ingen dømmes for selve drapshandlingen.

I rapporten heter det: «Dette forundret Lars, og det gjorde han bekymret for sin egen situasjon. Dette gav han klart uttrykk for.

Han sa at han ikke ønsket å bli sittende igjen med «svarteper». Dette utdypet han med å si at det ville være urimelig om Per og Veronica gikk fri, og at han og Kristin ble dømt.»

Møtet mellom Lars og Kristin varte i drøye fire timer. Mot slutten av møtet tok de to, ifølge Reitan, initiativ til å snakke mer om selve saken med politiet. De ville vite hva Kripos-etterforskerne selv trodde ville skje videre i saken.

Kristins eskorte, politibetjent Jon André Nilsen, var også til stede. Igjen skal samtalen ha dreid inn på muligheten til å bli dømt for medvirkning til drap.

Eksempler

«Både Kristin og Lars sa direkte at de trodde det var umulig å bli dømt for medvirkning dersom politiet ikke kunne føre bevis for hvem som trykket på drapsvåpnenes avtrekkere», heter det i rapporten til Reitan.

Ifølge rapporten skal politibetjentene ha forsikret dem om det motsatte, ved å gi tenkte eksempler.

Verken Grønnerød eller Kirkemo Haukeland har latt seg avhøre etter disse samtalene.

- Vi har Reitans ord for hva som skjedde i Drammen. Jeg vet ikke hvilke tanker Kristin har gjort seg om dette. Jeg var ikke til stede under møtet mellom henne og Lars. Vi må bare se i retten hvem som skal ha sagt hva. Jeg kan vanskelig kommentere dette ytterligere nå, sier Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer, Tor Kjærvik.

Omstridt rapport

Egenrapporten er svært omstridt. Etter hva Dagbladet forstår, er de to tiltalte uenige i at ordene falt på denne måten. Grønnerøds forsvarer, Steinar Wiik Sørvik, har tidligere - i sterke ordelag - kritisert Reitans egenrapport.

Advokatene til Per og Veronica Orderud, Cato Schiøtz og Frode Sulland, vil ventelig bruke rapporten til å argumentere for at Kristin og Lars vet mer om trippeldrapet enn det de har forklart i avhør.

Det hele vil bli et spørsmål om hva retten velger å feste lit til: Reitans referater fra uformelle samtaler - eller opplysningene Kristin og Lars har gitt i politiavhør med advokater tilstede.

GRØNNERØD I GÅR: Samtalen mellom Lars Grønnerød og en politietterforsker for halvannet år siden kan få betydning i trippeldrapssaken.