BØYD: Den mislykkede landingen førte til skader på flyets samtlige
seks propellblad. Foto: Politiet / hentet fra rapporten
BØYD: Den mislykkede landingen førte til skader på flyets samtlige seks propellblad. Foto: Politiet / hentet fra rapportenVis mer

Trodde piloten hadde drukket: Forsøkte å lande flyet uten hjul

Ble møtt av ambulansehelikopter, ambulanser, brannbiler og politi på flyplassen.

24. juli 2017 var en tysk statsborger (69), som til daglig bor i Sveits, på flytur i Norge sammen med sin datter. En hendelse på Leknes lufthavn denne sommerdagen førte til at far og datter ble møtt med full utrykning fra nødetatene da de landet på neste flyplass. Personellet i tårnet på Leknes lufthavn trodde piloten hadde drukket.

I en rapport kaller Statens havarikommisjon for transport hendelsen for en alvorlig luftfartshendelse, som innebærer at det var nær ved å bli en luftfartsulykke.

Feil håndtak

På vei sørover fra Nordkapp landet fartøyet - av typen Piper PA-34 Seneca - på to andre steder, før de tok fatt på neste flystrekning. Den var planlagt via Leknes, for så å følge kystlinjen forbi Brønnøysund, Namsos og lande på Trondheim lufthavn Værnes.

Piloten har forklart at han hadde planlagt å utføre en «touch and go» prosedyre på Leknes. Prosedyren innebærer å lande på rullebanen, for så å ta av igjen uten å stoppe.

Ved en feiltakelse tok piloten opp håndtaket for understellet. I forbindelse med siste sjekk før landing, innså han at understellet ikke var ute. De fløy da i lav høyde over rullebanen. Ifølge pilotens forklaring, iverksatte han stigning samtidig som han innså muligheten for at propellbladene hadde vært nede i rullebanen. Men dette skal verken han eller datteren skal ha hørt.

Snøvlete og utydelig

Lufttrafikktjenestens forklaring peker på kommunikasjonen mellom tårnet og flyet, som blir beskrevet som dårlig og at flygeren var utydelig og tidvis snøvlete.

AFIS-fullmektig på Leknes lufthavn denne dagen, altså personen som gir trafikkinformasjon til fly og har oversikt over bakketrafikken, opplevde også pilotens intensjon som noe uklar

I forkant av landingen skal piloten ha kommet med en noe usammenhengende tilbakemelding om «Touch and go», «Stay for 20 seconds», «Never been here before», og «Want to see your village».

Da tårnet fikk visuell kontakt med flyet, la tårnpersonellet merke til at flyet holdt høy hastighet. Det var vanskelig for den AFIS-fullmektige å slå fast om understellet var utfelt. Det påpekes i rapporten at det heller ikke er tårnpersonellets oppgave å passe på dette.

HELL I UHELL: Da to piloter skulle lande et fly i Miami, Florida, 29. mars, gikk ikke ting helt etter planen. Heldigvis ble det ingen skader på mennesker, noe den ene piloten viste sin takknemlighet for. Video: WPLG, Richard Uecker (via CNN) Vis mer

Varslet politiet

Ifølge lufttrafikktjenestens forklaring, fortsatte flyet i god fart lavt over rullebanen, og fullmektigen selv hadde aldri før opplevd en «touch and go» i et slikt tempo.

Så satte flyet seg plutselig ned på rullebanen uten at understellet var nedfelt, før det raskt spratt opp igjen. Lyden av propellene mot asfalten ble hørt av tårnpersonellet.

Like etter kom understellet ut, og flyet fortsatte i lav høyde langs siste delen av rullebanen. Deretter steg flyet igjen og satte kurs sørover.

Fullmektig satt igjen med en ubehagelig følelse etter hendelsen og valgte til slutt å ta kontakt med politiet. Han fikk en mistanke om at piloten kunne ha vært ruspåvirket.

DRAMATISK: Et fly fra Southwest Airlines forsøkte i helgen å lande på Ronald Reagan Washington National Airport - uten å lykkes. På videoen kan man se flyet forsøke å lande, men på grunn av den sterke vinden må piloten gi opp. I området var det vindkast over 100 km/t. Video: Andrew Clegg via CNN Vis mer

Full beredskap

Etter hendelsen på Lervik, fortsatte flyet sørover. De fløy gjennom Bodø uten påkrevd klarering fra lufttrafikktjenesten, som skal ha hatt utfordringer med å komme i kontakt med piloten.

På grunn av mistanke om at flyet kunne ha problemer med understellet, valgte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral å iverksette full beredskap. Da flyet landet på Værnes, var det et ambulansehelikopter, fem ambulanser, to brannbiler og to politibiler i beredskap på flyplassen.

Ifølge rapporten ble det konkludert med at piloten ikke var ruspåvirket. Problemene med kommunikasjonen mellom flyet og tårnet ble delvis oppklart da et verksted avdekket defekter på flyets radioutstyr, noe som hadde ført til dårlig forbindelse i en periode.

Havarikommisjonen mener pilotens forklaring om forberedelsene til flygingen framstår som god, men at den praktiske gjennomføringen ikke var like gode.