Troen på straff

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Troen på strengere straff, mer politi og flere etterforskningsmetoder har gått på bekostning av ofrenes stilling og innsatsen i kriminalitetsforebygging og rehabilitering av lovbrytere. Det er advokat Knut Storberget som skriver dette i en artikkel her i avisa sist fredag. Han tar utgangspunkt i offentlighetens og pårørendes reaksjoner på en rekke aktuelle avgjørelser i domstolene den siste tida. Storberget mener vi har et strafferettsapparat i krise og et samfunn på vei bort fra forebyggende løsninger. De som ivrer for strengere straffer og mer politi, bidrar selv til å brutalisere samfunnet.
  • Actionpreget politiinnsats med mye våpen, samband, helikoptre og nightscopes er blitt forvekslet med godt politiarbeid. Strenge straffer er blitt forvekslet med kriminalpolitiske løsninger. En strafferettspleie som bygger på idealer om rettferdighet og sivilisasjon, er trengt i bakgrunnen av krav som bygger på tanken om hevn.
  • Et nyansert syn på forbrytelse og straff har aldri slått gjennom i USA. Amerikanske politikere må være for dødsstraff og strenge fengselsstraffer for å bli valgt. Men selv med halvannen million amerikanere sittende i fengsel under harde soningsforhold, er landet likevel med i toppen av statistikken over alle slags forbrytelser, selv etter en viss tilbakegang de siste årene. Norge scorer fortsatt lavt på utbredelsen av kriminalitet i vårt samfunn.
  • I likhet med advokat Storberget håper vi at den nye justisministeren satser på kriminalitetsforebygging og rehabilitering av lovbrytere. Det kan gjøres sammen med innsatsen for raskere behandling av straffesaker og bedre oppklaringsprosent av saker som anmeldes til politiet. Voldtektssakene utgjør her et spesielt tilfelle. Det er verken til hjelp for overgripere eller ofre når anmeldelser som regel henlegges slik at det ikke får konsekvenser verken å voldta eller å inngi falsk anmeldelse. Og vi trenger en debatt om barna i strafferettspleien og om behandlingen av unge lovbrytere i domstolene.