PÅ TALERSTOLEN: Trond Giske var hovedtaler under 1.mai-feiringen i Verdal i fjor, men måtte gå fra vervet som nestleder, fra sentralstyret og fra sin plass som komiteleder i Stortinget etter varslersakene. Nå er Giske glad for at partiet gir han rett i at han aldri har begått sextrakassering. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
PÅ TALERSTOLEN: Trond Giske var hovedtaler under 1.mai-feiringen i Verdal i fjor, men måtte gå fra vervet som nestleder, fra sentralstyret og fra sin plass som komiteleder i Stortinget etter varslersakene. Nå er Giske glad for at partiet gir han rett i at han aldri har begått sextrakassering. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Trond Giske: -Glad og lettet

Mener soningstiden» må være over. Varslingssakene ikke lenger til hinder for å delta for fullt i Ap.

- Jeg er lettet over at partiet så tydelig sier at sakene mot meg ikke har vært vurdert opp mot likestillingslovens bestemmelser om sex-trakassering, sier Trond Giske til Dagbladet i kveld, på vei inn til årsmøtet i Malvik Ap i Trøndelag.

Ett år etter at den såkalte Giske-saken, med varsler om upassende oppførsel mot flere kvinner, raste i Ap, settes det nå en slags formell sluttstrek.

Giske har beklaget at han ikke har vært bevisst nok på sin rolle og maktposisjon i enkelte sosiale og private sammenhenger, men hele veien bestridt seksuell trakassering.

Måtte gå

Partiets sentralstyre kom likevel til at Giske hadde brutt partiets etiske retningslinjer, og Giske måtte gå fra sine verv i partiet.

Giske ble sykmeldt i flere uker, og mente selv han ikke gikk tid til å svare på anklagene før partiet konkluderte. Støttespillere av Giske kalte det en ren «Kafka-prosess».

I oktober ba Giske partiet om ny behandling av varslingssakene. Nå skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng i et svarbrev at partiet aldri har vurdert varslingssakene opp mot likestillingsloven. Det betyr at de ikke har vurdert hvorvidt det var grunnlag for å kalle Giskes oppførsel for seksuell trakassering. Sakene ble heller aldri politianmeldt.

- Alvorlige beskyldninger

- Jeg mener fortsatt at de burde tatt sakene opp til ny behandling. Men jeg ser jo at det kunne hatt negative sider for partiet. Det viktigste for meg er at partiet slår fast at sakene mot meg ikke har vært vurdert opp mot seksuell trakassering. Det er et juridisk begrep og et alvorlig lovbrudd, sier Giske.

Støre og Stensteng skriver også at det er sider ved behandlingen av sakene mot Giske som kunne vært bedre, men at de ble behandlet etter dagjeldende etiske retningslinjer.

- At prosessen mot meg kunne vært bedre, er en underdrivelse. Men det er bra at de viser en viss selvkritikk. Det viktigste er at de slår fast at sakene ikke er vurdert som sextrakassering. Det har vært alvorlige beskyldninger mot meg som jeg har bestridt hele veien, sier Giske.

- Vil bidra for fullt

- Støre og Stenseng skriver også at det ikke er noe i veien for politiske verv i partiet? Betyr det at du nå har «sonet ferdig»?

- Ja, jeg er glad for at de slår fast at disse sakene ikke er til hinder for at jeg kan bidra for fullt i partiet. Jeg ser fram til å gå fullt inn i arbeidet i stortingsgruppa, på grasrota i parti og fagbevegelse rundt om i landet og i Trøndelag, siser Giske.

- Men du var ikke aktuell for comebaack i sentralstyret nå?

- Nei, det var jeg ikke.

Formelt punktum

- Betyr dette punktum for varslingsakene mot deg?

- Det blir sikkert videre diskusjon. Men den formelle prosessen er nå ved veis ende, sier Giske.

Dagbladet fikk noen ord med Giske før han skulle på talerstolen i lokalpartiet i Malvik i kveld. Giske har det siste året brukt mye tid på partiarbeid i hjemfylket Trøndelag. Etter sykmeldingsperioden i fjor vinter holdt han sin «comeback-tale» i det nye, sammenslåtte Orkdal Ap.

I brevet Giske skrev til partiledelsen i oktober i fjor sier han partiet burde gi varslingssakene ny behandling på bakgrunn av informasjonene han legger fram.

I svaret skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stengseng, som håndterte sakene, at partiet hadde kort tid på håndteringen.

Bedre rutiner

«Vi ser at det kan være sider ved håndteringen som kunne vært gjennomført bedre. Det førte til en gjennomgang av retningslinjene og håndteringen av dem. De nye retningslinjene for håndteringen av varlingssaker gir partiet bedre rutiner for fremtiden», heter det.

VIdere: «Vi vil presisere at handlinger som retningslinjene er ment å ramme, kan variere betydelig i alvorlighetsgrad. Partiet har i sin behandling av sakene ikke gitt noen gradering av alvorlighetsgraden, og har heller ikke sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering. Partiet har derfor ikke trukket en slik konklusjon.»

Støre og Stenseng skriver at de anser sakene som avsluttet, og ikke har behov for å karakterisere verken sakene eller Giske.

«Vi ønsker å bidra til at du kan utøve dine verv og finne din plass i partiets arbeid på en god måte, i og utenfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette. Det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet.»