Trontale varslet økt kamp mot fattigdom

Regjeringens trontale inneholdt ingen politiske overraskelser. Trontalen, som kong Harald leste ved den høytidelige åpningen av Stortinget onsdag, var en lang opplisting av tiltak som var kjent fra før.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Regjeringens mål er å utnytte de store mulighetene Norge har. Det krever vilje til politisk fornyelse. Regjeringen vil forsterke kampen mot fattigdom, hjemme og ute. Det vil bli ført en familiepolitikk med vekt på økt valgfrihet og barnas beste, leste kongen.

I trontalen ble det slått fast at regjeringen vil legge til rette for å følge opp Stortingets vedtak om barnehagepolitikken, med sikte på full behovsdekning, lavere foreldrebetaling og likebehandling av private og offentlige barnehager. Kontantstøtten skal fortsatt sikre foreldrenes valgfrihet.

Nye meldinger

I trontalen varslet regjeringen at den vil legge fram flere stortingsmeldinger i året som kommer, blant annet en stortingsmelding om kulturminnepolitikken.

Regjeringen vil også foreslå en ny skjermingsordning for egenandeler knyttet til helsetjenester som ikke inngår i dagens frikortordning. I tillegg kommer en stortingsmelding om folkehelsepolitikken hvor det forebyggende arbeidet vil stå i fokus. Et ledd i dette er ytterligere tiltak mot røyking. Det vil også bli lagt fram en melding mot rusmiddelproblemer.

I løpet av høsten vil det komme en stortingsmelding om tiltak mot fattigdom, og handlingsplanen for eldreomsorgen vil bli fullført. Ifølge trontalen skal også behovet for en lov mot diskriminering av funksjonshemmede utredes.

Putins besøk

Trontalen inneholdt også litt om internasjonale spørsmål. Det ble slått fast at president Putins statsbesøk til Norge i høst er et viktig ledd for å forsterke samarbeidet med Russland.

- Regjeringen vil føre en aktiv Europa-politikk hvor Norge fullt ut utnytter de mulighetene som blant annet EØS-avtalen gir. Avtalen ivaretar viktige norske interesser, het det i talen.

Kongen sa også at utvidelsen av EU bidrar til stabilitet og sikkerhet i vår del av verden.