Tror de aldri tilstår

- Vi kan ikke gå ut fra at dette er en sak hvor personer tilstår drapene, innrømmer politimester Jørgen L. Høidahl. Politiet mangler bevis, og må håpe at de fire siktede sprekker i avhør.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politimesteren på Romerike beskriver trippeldrapet som en av de mest spesielle og største sakene vi har hatt i Norge:

- Vi føler et stort ansvar for å få saken oppklart. Derfor bruker vi den tida som er nødvendig, sier politimester Jørgen L. Høidahl.

- Denne saken har alle ingredienser, sier politimesteren.

Mangler bevis

Politiets problem er at de mangler bevis. Til tross for måneder med etterforskning finnes det bare indisier som knytter de fire siktede til trippeldrapet.

- Så langt i etterforskningen er det de fire siktede som er interessante, sier politimester Høydahl.

- Vil politiets opplysninger så langt holde til en eventuell tiltale?

- Det er et stykke fra siktelse til å ta ut tiltale. Derfor er etterforskningen bredt anlagt. Jeg ser ikke bort fra at den kan bli langvarig, sier Jørgen L. Høydahl.

- Vi kan ikke gå ut fra at dette er en sak hvor personer tilstår drapene.

Taktikk

Politiets håp er at en av de fire fengslede skal begynne å snakke.

Politiets taktikk er åpenbar. De siktede avhøres en etter en. Opplysningene som enten er nye eller i motstrid med de andres forklaringer, blir deretter brukt i nye avhør.

- Så lenge de siktede snakker som de nå gjør, er det mye som binder dem til ugjerningen. Men vi er ikke tilfreds med forklaringene. De siktede har ikke avgitt samstemmige forklaringer, som vi kan feste lit til, sier politimesteren.

Mellom 20 og 40 politifolk er til enhver tid med i etterforskningen - alt etter hvor presserende arbeidsoppgavene er. I tillegg er Økokrim koblet inn, blant annet for å sjekke PC-er.

Kripos-førstebetjent Asbjørn Hansen leder den taktiske etterforskningen, mens politiadvokat Tom Danielson har det juridiske ansvaret.

Den erfarne kriminalteknikeren Tore Per Bakken leder arbeidet med å granske spor.

- Vi har for så vidt ubegrensede ressurser til disposisjon, sier politiadvokat Tom Danielson.

Unik sak

Politiet har nedsatt en egen ledergruppe på fem personer. De har morgenmøter nesten daglig.

Gruppa består av etterforskningsleder Odd Thoresen ved Romerike politidistrikt, lensmann Harald Kopperud i Sørum, lensmannsførstebetjent Tore Kampen, Kripos' utrykningsleder Asbjørn Hansen og politiadvokat Tom Danielson ved Romerike.

Gruppa ledes av Thoresen.

- Denne saken er unik på flere måter. Trykket fra media er enormt, saken er kompleks og gåtefull - og den krever intensiv satsning og store ressurser over lang tid, mener Tom Danielson.

- Når kan en eventuell rettssak finne sted? Om ett år?

- Det er helt umulig å si. Etterforskningen kan komme til å ta svært lang tid.