«Tror de vil drepe meg»

Etiopiske Chaltu (28) ble voldtatt fordi familien hennes er med i frigjøringsbevegelsen. Overgriperne var sikkerhetspolitiet. Men Utlendingsnemnda kaller voldtektene for vanlig kriminalitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-  Nemndas vedtak er til dags dato det verste jeg har lest. Hva er forfølgelse hvis ikke dette? raser Rune Berglund Steen, fagsjef i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

Sivilombudsmannen vil nå undersøke saken på oppfordring fra NOAS.

Spørsmålet er: Har Chaltu blitt mishandlet og voldtatt som følge av familiens politiske aktivitet? Risikerer hun fortsatt forfølgelse?

At FNs høykommissær for flyktninger går inn i enkeltsaker, skjer sjelden.

Men konklusjonen fra UNHCHR, Stockholm, er krystallklar: Hun bør få asyl fordi hun risikerer forfølgelse ved retur.

Men Utlendingsnemnda (UNE) avfeier høykommissæren. Nemndleder viser til at de seksuelle overgrepene er kriminelle handlinger - utenfor FN-konvensjonens rekkevidde.

-  Totalt virkelighetsfjernt. Begrunnelsen er mildest talt oppsiktsvekkende, sier Berglund Steen.

Frigjøringsfronten

-  Jeg må ikke bli gjenkjent. Jeg er redd familien min blir utsatt for represalier, sier Chaltu.

Vi møter henne i Oslo sentrum. Ei beskjeden, ung kvinne. De siste tre åra har hun bodd på asylmottak i Nord-Norge og blant annet jobbet med å pakke rogn. Chaltu tilhører den etniske folkegruppa oromo. Faren og broren var medlemmer i Oromo Liberation Front (OLF) - oromoenes frigjøringsfront.

-  Så lenge jeg kan huske har familien min kjempet vårt folks sak. Oromoene er fremmede i eget land. Vi har mistet vårt land, vi hindres fra å få skolegang, legehjelp og rettigheter, sier hun.

Etter at landets marxistiske regime ble styrtet i 1991, og Ethiopian Peoples's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) kom til makta, tilspisset konfliktene seg mellom landets ulike etniske grupperinger.

Voldtekt som hevn

-  De kom ofte hjem og ransaket huset vårt. Så ble faren og broren min fengslet. Min far ble torturert og døde etter at han kom ut, sier hun.

Broren forsvant etter at han slapp ut av fengsel i 95.

-  Etter fars død fikk vi ofte besøk av soldatene. Det var på den tida jeg ble mishandlet av soldatene, sier hun.

Etiopia

  • 65 millioner mennesker.
  • 80 ulike språk.
  • Etiopia har på 90-tallet vært preget av nasjonale politisk-militære konflikter og grensekrigen mot Eritrea.
  • Etiopere i Norge er definert som ikke hjemsendbare.

Tårene renner og renner. Også tolken gråter. Det var soldatene og deres støttespillere som kom. De banket opp familien og voldtok henne.

-  Det er slik man ydmyker og presser omorokvinner. Det er hevn.

Chaltu rømte til en annen provins. Etter at hun deltok i en studentdemonstrasjon, ble hun arrestert.

-  Vi demonstrerte for bedre utdanning og rettigheter. Vi ropte «stopp å drepe oromoene».

I fem -  seks uker satt hun i fengsel.

-  Det kom ulike menn og voldtok meg.

Naive UNE

Medlemmer fra frigjøringsbevegelsen i eksil, i Washington, bekrefter at familien var medlemmer, og at Chaltu har vært aktiv sympatisør siden 91.

-  Jeg har deltatt på møtene, og laget mat til våre soldater.

Nemnda mener imidlertid at hun ikke kan anses som flyktning fordi hun ikke har vært formelt medlem i bevegelsen.

Nemndlederen skriver i vedtaket at de seksuelle overgrepene ikke kan kobles til Chaltus etniske og sosiale tilhørighet. Han viser til at seksuelle overgrep er forbudt etter etiopisk lov, og anbefaler at hun tar kontakt med domstolen,

-  Overgrepene er jo «etterforskningsmetoden». Loven betyr lite når det er sikkerhetspolitiet, altså myndighetspersoner, som er overgriperne, sier Berglund Steen i NOAS.

Krever redegjørelse

Sivilombudsmannen ber nå om en redegjørelse for premissene bak vedtaket, og brevet har en svært kritisk tone.

Berglund Steen i NOAS sier at han aldri har sett så sterk og åpenbar motsetning mellom FN og Utlendingsnemnda.

Hva tror Chaltu skjer hvis hun blir sendt tilbake?

-  Den torturen og mishandlingen jeg rømte fra, venter på meg. Og det blir verre fordi jeg reiste. Jeg tror de vil drepe meg.

Hun har fått beskjed om å forlate mottaket i Nord-Norge. UNE ønsker ikke å kommentere saken.

OVERGREP: Chaltu (28) ble voldtatt på grunn av familiens politiske aktivitet. UNE hevder at overgrepene ikke har noe med hennes etniske og sosiale tilhørighet å gjøre. NOAS kaller vedtaket virkelighetsfjernt og kunnskapsløst.