Tror ikke på tvungen lønnsnemnd i dag

Partene i oljekonflikten er foreløpig ikke innkalt til møte med arbeidsministeren for å bli informert om tvungen lønnsnemnd.

MÅ FRAKTES TIL LAND: Oljearbeiderne på norsk sokkel må fraktes til land hvis det iverksettes full lock-out fra oljeselskapene ved midnatt. Foto: Aleksander Nordahl/Dagbladet
MÅ FRAKTES TIL LAND: Oljearbeiderne på norsk sokkel må fraktes til land hvis det iverksettes full lock-out fra oljeselskapene ved midnatt. Foto: Aleksander Nordahl/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): - Jeg har ingen tro på at det blir tvungen lønnsnemnd i dag. Arbeidsgiverne har varslet lock-out på sokkelen fra midnatt. Det må de ta ansvar for, sier leder Leif Sande i Industri Energi til Dagbladet.

Arbeidstakerorganisasjonene Industri Energi, Safe og Lederne har forsøkt å få til en avtale med OLF om opprettelse av et fond som vil sikre de arbeidstakerne som ønsker å gå av ved fyllte 62 år. I Statoil og Shell er de sikret gjeldende pensjonsbestemmelser i tre år til, men en tilsvarende avtale er allerede fjernet for ansatte i mange andre selskaper.

250 millioner i fond - Vi har i dag vel 250 millioner kroner inne i et fond som har erstattet en tidligere avtale om «loss of licence». Den skulle ivareta de som mistet arbeidstillatelsen på sokkelen. Da betalte selskapene inn til forsikringsselskapene, men ordningen ble dyr, og vi fant en ny måte å gjøre dette på, forklarer Leif Sande.

Arbeidsgiverne har betalt inn et fast beløp for hver ansatt. På den måten er det bygd opp et fond som forvaltes av de tre fagforbundene.

- Vi har ønsket at arbeidsgiverne skulle betale inn mer til fondet, men det kravet har vi trukket. Med den nye ordningen som tillater ansatte å ta ut pensjon fra 62 år og samtidig fortsette å jobbe, så mener vi at flere vil velge å bli i jobb. Derfor skal dette fondet være tilstrekkelig til å dekke opp behovet vi har for å sikre de som vil pensjonere seg helt når de blir 62 år, sier Sande.

Gjennom meklingen er det oppnådd enighet om denne setningen: «Partene vil avklare særlige problemstillinger knyttet til ytelser for dem som av forskjellige grunner har behov for og ønsker av å gå av i perioden mellom 62 og 65/67 år.»

Disse setningene har derimot arbeidsgiverne motsatt seg: «Partene har vist til at OSO-ordningen for tap av helsesertifikat for operatør, boring og forpleining kan benyttes til utbetalinger av ytelser i denne sammenheng. Den nye ordningen gjelder i tariffperioden i 2012-2014 og evalueres sammen med OSO ordningen innen 2014.»   

Det er uenighet om disse siste setningene som kan føre til at det meste av norsk olje og gassvirksomhet stenges ned og arbeiderne sendes i land. OSO-ordningen er det som utgjør fondet på mer enn 250 millioner kroner.

En modell - Det viktigste for oss er å få etablert denne ordningen. Da har vi en modell å jobbe ut ifra, sier forbundsleder Leif Sande.

Informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil sier at selskapet forbereder seg for å starte nedstengning av produksjonen av olje og gass på sokkelen.

- Vi følger nedstengningsprosedyrene for hvert enkelt felt. Det vil kreve fra en til fire døgn å stenge ned. Arbeidere som ikke inngår i sikkerhetsbemanningen eller har oppgaver med nedstengningen vil bli sendt i land, sier han.

- Kan ta tid Dagbladet har fått informasjon om at oljeselskapene ikke har bestilt ekstra helikopterkapasitet til å frakte arbeiderne i land.

- Det kan ta noe tid før vi klarer å få alle i land, men vi jobber med dette, sier Bård Glad Pedersen.

Fredag ble partene oppfordret av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm til å møtes igjen for å forsøke å finne en løsning. Det forsøket mislyktes.

OLF har anslått at konflikten har kostet rundt tre milliarder kroner fram til nå. Dette beløpet vil stige dramatisk om de iverksetter lock-out fra midnatt, men oljen og gassen blir liggende igjen i bakken inntil konflikten er over.

1,8 milliarder i døgnet Informasjonssjef Eli Ane Nedreskår i OLF sier at heller ikke de har hørt noe fra arbeidsministeren i dag.

- Vi har beregnet at vi får et produksjonsbortfall på 1,8 milliarder kroner i døgnet, sier Nedreskår til Dagbladet.

For Statoil utgjør bortfall av produksjon ca. 1,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Inntektsbortfallet av produksjon for Statoil vil være ca. 520 millioner kroner per dag.

NY MODELL: Forbundsleder Leif Sande vil ha en ny modell som sikrer de som ønsker å pensjonere seg fra 62 år. Foto: Scanpix
NY MODELL: Forbundsleder Leif Sande vil ha en ny modell som sikrer de som ønsker å pensjonere seg fra 62 år. Foto: Scanpix Vis mer