EØS-motstanderne kan vinne fram i LO, men Støre holder på sitt:

Tror på EØS-seier

Jonas Gahr Støre tapte kampen om Lofoten, men vant atomkrigen på Aps landsmøte. Det neste store slaget kan stå om EØS.

UAKTUELT: Det er ikke aktuelt for Ap å gå inn for å si opp EØS-avtalen selv om LO skulle treffe et slikt vedtak, sier partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
UAKTUELT: Det er ikke aktuelt for Ap å gå inn for å si opp EØS-avtalen selv om LO skulle treffe et slikt vedtak, sier partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Hva gjør Ap dersom LO snur og går imot EØS-avtalen? Da vil Ap holde på sitt, ifølge partileder Jonas Gahr Støre.

- Jeg har respekt for at LO tar sine avgjørelser. Men vi tar våre, og i Arbeiderpartiet er EØS-avtalen en bunnplanke i utenrikspolitikken og i veldig mye av den nasjonale politikken, sier Støre til Dagbladet.

- Er du urolig for at LO kan komme til å si nei til EØS-avtalen?

- Jeg har tro på at LO vil holde fast ved liljen de har, nemlig en EØS-avtale som vi hele tiden skal jobbe for å forbedre, sier Ap-lederen.

Tap og seiere

Fire intense landsmøtedager i Folkets hus er over og fasiten viser både tap og gjennomslag for Støre selv.

At det ikke ble flertall for å fjerne abortnemndene og at Ap heller ikke sluttet opp om FNs atomvåpenforbud, skjedde med Støres tilslutning. Men Ap-lederen tapte kampen om å beholde Lofoten-kompromisset fra 2017, i likhet med LO og industri-Ap.

Spørsmålet flere stiller seg nå, er hva som skjer med EØS-avtalen på LO-kongressen i 2021. Fellesforbundets største avdeling gikk i høst inn for å si opp avtalen og forbundet kan komme til å gjøre det samme på landsmøtet til høsten. Da er det en reell mulighet for at hele LO si nei til EØS.

- Oppslutningen om EØS-avtalen går opp, også blant LOs medlemmer. Men i en del miljøer, hvor det er LO-tillitsvalgte, kan det være andre syn, sier Støre.

- Så du mener at LOs tillitsvalgte ikke lytter til LOs medlemmer?

- Jeg bare konstaterer det jeg hører når jeg er rundt på arbeidsplassene. Dette dreier seg jo også om tillitsvalgte i LO som ikke er medlemmer av Arbeiderpartiet, men kommer fra partier som er mot denne avtalen, sier han.

Stor støtte

Støre beskriver EØS-avtalen som «god for arbeidsfolk, for arbeidsplasser og for velferd», og mener han har partiet i ryggen.

- Det er mye applaus på et landsmøte. Men da jeg snakket om EØS og da Gro gjorde det samme, var det ualminnelig sterk applaus. Det er sterk tilslutning til avtalen i Arbeiderpartiet, sier Støre og viser til kaoset som råder rundt brexit.

- Dit hvor Storbritannia er nå, må ikke Norge komme. Men vi er klar over at det i deler av arbeidslivet er utfordringer knyttet til norske lønns- og arbeidsvilkår. Det mener jeg i hovedsak er på grunn av regjeringens politikk og ikke EØS, sier Støre.

Det samme slo han fast i et større intervju med Dagbladet i jula, der han slo fast at regjeringen er å klandre for at EØS-motstanden vokser i deler av norsk fagbevegelse.

Blir tipping

Roar Abrahamsen leder Fellesforbundets avdeling 5. Han er mye av grunnen til at det EØS nå diskuteres heftig i og utenfor LO, men tør ikke si hvordan debatten ender.

- Det blir ren tipping. Men hvis vi ikke greier å fylle handlingsrommet i EØS-avtalen med troverdig politikk som ivaretar markedstilgangen til industrien og motvirker sosial dumping og lavtlønnskonkurranse, bør vi si opp avtalen, sier Abrahamsen til Dagbladet.

Han understreker at en utredning om alternativene til EØS-avtalen må komme først og åpner også for at et norsk EU-medlemsskap kan være bedre enn avtalen vi har i dag.

Den tidligere Ap-mannen meldte seg ut da fylkeslag etter fylkeslag tidligere i år gikk inn for å si nei til konsekvensutredning av Lofoten. Etter 30 års medlemsskap kunne han ikke lenger være med i et parti «som skaper usikkerhet rundt Norges største næring», som han uttrykte det.