Tror på løsning i meklingen

Ved midnatt må partene i lønnsoppgjøret være enige.

KAMKPKLARE: Det er tøffe forhandlinger mellom staten og arbeidstakerne og striden om ny pensjonsordning er vanskelig å løse. Fra venstre Morten Øye, LO stat, Arne Johannessen, fra Unio-stat, personaldirektør i staten Siri Røine, og Pål N. Arnesen fra YS stat. Halvt skjult er Curt A. Lier, fra Akademikerne Stat. Foto: Knut Falch / SCANPIX
KAMKPKLARE: Det er tøffe forhandlinger mellom staten og arbeidstakerne og striden om ny pensjonsordning er vanskelig å løse. Fra venstre Morten Øye, LO stat, Arne Johannessen, fra Unio-stat, personaldirektør i staten Siri Røine, og Pål N. Arnesen fra YS stat. Halvt skjult er Curt A. Lier, fra Akademikerne Stat. Foto: Knut Falch / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||

Meklingsmann Nils Dalseide har tro på at partene i lønnsoppgjøret for stats- og kommuneansatte vil komme til enighet.

Frist for meklingen løper ut ved midnatt natt til onsdag. Hvis partene ikke blir enige, blir det storstreik i offentlig sektor.

27.000 offentlig ansatte står klare til å streike fra onsdag morgen.

Etter å ha forhandlet gjennom dagen og kvelden mandag, tok partene opp tråden igjen tirsdag formiddag.

- Nærmet seg hverandre

Etter to dager med forhandlinger antyder Dalseide en viss optimisme.

- I og med at alle forsøker så godt de kan - med både eksperter, fagfolk og politikere - å finne en samlet løsning, så har jeg tro på at vi løser det, sier Dalseide til NTB.

- En del punkter som ikke er blitt avklart tidligere, er blitt avklart nå, sier han.

Dalseide, som leder meklingen for de statsansatte, vil ikke underslå at det gjenstår vanskelige spørsmål om ny pensjonsordning.

- Pensjonsordningen må ha en helhetlig løsning. Det er vanskelig å ta ut detaljer. Men en del punkter har partene kommet mye nærmere hverandre på, sier meklingsmannen.

Stridstema

Pensjonsspørsmålet er det store stridstemaet i lønnsoppgjøret.

De fire hovedsammenslutningene, LO, YS, Unio og Akademikerne krever at offentlig ansatte med 30 års opptjeningstid skal være sikret en pensjon på 66 prosent av sluttlønna når de er 65 år.

Regjeringen har en påslagsmodell som skal gjøre det lønnsomt å stå lenger i jobb. Arbeidstakeren tjener en viss prosent av lønna hvert år mens man er i arbeid. Når man går av, blir opptjeningsbeløpet delt på antall år man gjennomsnittlig kan forvente å være pensjonist. Denne ordningen er tilpasset den nye folketrygden der alle arbeidsår skal telle.

- Komplisert mekling

- Dette er en kjempestor pensjonsreform, en folketrygdreform, og tjenestepensjon og AFP-ordning skal tilpasses dette på en eller annen måte. Det er en komplisert og omfattende mekling, sier Dag Nafstad, meklingsmann i kommuneoppgjøret.

Kommunesektoren vil bli hardest rammet dersom det blir streik. Av de 27.000 som vil bli tatt ut, er 20.000 kommuneansatte.

Sykehjem, hjemmesykepleie, helsestasjoner, omsorgsboliger og rehabiliteringstjenester vil bli berørt. Flere barnehager og skoler vil bli stengt i en eventuell streik.

Ber Jens holde løftene

Kristelig Folkepartis leder Dagfinn Høybråten krever at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) må holde løftene til de offentlig ansatte når det gjelder pensjon.

Han viser til pensjonsforliket som ble inngått i 2005, der KrF var én av partene. I forliket ble de offentlig ansatte lovet en videreføring av tjenestepensjon tilsvarende to tredeler av sluttlønn.
— Jeg tar neppe munnen for full når jeg sier at denne garantien var avgjørende for å få LOs tilslutning til pensjonsreformen, skriver Høybråten på bloggsiden sin.

— Arbeidstakerne står helt samlet bak kravet om at dette løftet må oppfylles. KrF er part i et forlik med regjeringspartiene om pensjonsreformen der dette løftet inngår. Vi kjenner oss forpliktet av det. Vi tar det for gitt at det samme gjelder for regjeringen. Det vil være meningsløst hvis vi nå ender opp med en streik fordi regjeringen ikke står på det løftet som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet satte sine signaturer under i 2005, skriver Høybråten.

(NTB)MEKLER: Meklingsmann Nils Dalseide tror på enighet i lønnsoppgjøret for stats- og kommuneansatte.
Foto: Knut Falch / SCANPIX
MEKLER: Meklingsmann Nils Dalseide tror på enighet i lønnsoppgjøret for stats- og kommuneansatte. Foto: Knut Falch / SCANPIX Vis mer