Tror på mild dom

Jusprofessor Anders Bratholm tror Mats Storvik får en mild dom, om han i det hele tatt blir dømt. Den unge mannen står tiltalt for å ha medvirket til venninnens selvmord.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Straffen kan vanskelig bli streng, om han i det hele tatt blir dømt. Da må det i så fall foreligge helt spesielle omstendigheter, sier professor Anders Bratholm.

Nestoren i norsk strafferett begrunner uttalelsen slik:

- I mange andre land er det å medvirke til selvmord ikke straffbart. Det som ikke er straffbart i Sverige, kan umulig gi lang straff i Norge, mener Bratholm.

- Ved en eventuell dom vil spørsmålet stå mellom betinget og ubetinget. Blir det ubetinget, vil jeg anta at det blir kortvarig.

Foreslo endring

Han legger til at så vidt han vet, er dette første saken av sitt slag i Norge, selv om lovparagrafen har eksistert i snart 100 år.

- Burde medvirkning til selvmord være straffbart?

- Sammen med Johs. Andenæs og Finn Seyersted har jeg foreslått et nytt ledd til paragraf 236. Det går ut på at hvis medvirkningen skjer etter en sterk anmodning fra en håpløst syk og sterkt lidende person, så skal det ikke være straffbart. Men i denne saken har det ikke vært påberopt at dette er tilfelle, sier Bratholm.

I 1992 foreslo de tre jusprofessorene å fjerne hele paragraf 236, ifølge Aftenposten.

Gal ressursbruk

Jusprofessor Finn Seyersted sier dette om tiltalen:

- Mitt grunnsyn er at dette egentlig ikke er noe straffeloven burde bry seg med. Vi har viktigere ting å bruke samfunnets ressurser på enn å straffe folk som hjelper andre til selvmord. Men for å unngå impulsive handlinger har vi i vårt nye forslag trukket noen begrensninger, sier Seyersted.

Professor Johs. Andenæs tør ikke å spå sakens utfall:

- Det beror på rettens bedømming av sakens beviser. Tiltalte sier han ikke har hjulpet og ikke oppfordret venninnen til selvmord. Det må føre til frifinnelse. Men dersom retten finner at han har gjort det, da blir det domfellelse etter gjeldende lov, sier Andenæs.