Tror på ny rettssak for Kristin og Lars

Det kan være håp om ny rettssak for Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød. Advokat John Chr. Elden mener Kristin kan være dømt på ulovlig grunnlag. Nøyaktig det samme mener Grønnerød-forsvarer Morten Kjensli om sin klient. Resultatet kan bli ny rettssak og maksimalt tre års fengsel for begge - i stedet for 16 og 18 år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I går kritiserte advokaten John Christian Elden dommernes vurdering av Kristins rolle. Ifølge et intervju med NRK mener Elden at Kristins medvirkning i saken i dommen beskrives som så passiv, at Høyesterett bør vurdere om hun i stedet for overlagt medvirkning til drap skulle vært dømt for medvirkning til uaktsomt drap.

- Vi har en god sak

Elden går langt i å antyde at lagmannsretten har benyttet feil lovanvendelse til sin egen vurdering av det som skjedde forut for trippeldrapet på Orderud gård.

Samme tanke har slått forsvarerne til Lars Grønnerød. De forbereder å sette inn sin anke mot lagmannsrettens lovanvendelse.

I herredsretten ble Lars Grønnerød dømt for nettopp uaktsom medvirkning til drap, med en øvre strafferamme på tre års fengsel.

Men i lagmannsretten ble han dømt for medvirkning til overlagt drap. Medforsvarer Morten Kjensli bekrefter overfor Dagbladet at han mener lovanvendelsen er feil:

- Vi føler at vi har en god sak når det gjelder lovanvendelse, og har godt håp om å få opphevet lagmannsrettens dom. Beskrivelsene der tilsvarer ikke mer enn uaktsom medvirkning, hevder Kjensli.

- Felles ny rettssak

Skyldspørsmålet kan ikke ankes. Derimot kan de domfelte anke til Høyesterett på bakgrunn av lovanvendelse, straffeutmåling og saksbehandlingsfeil.

- Vi forbereder anke på både lovanvendelse og straffeutmåling, men har ingen bra sak på straffeutmåling. På forhånd tippet jeg hvor mange års fengsel de fire ville få. Jeg tippet helt riktig, konstaterer Kjensli.

- Tror du bare Lars Grønnerød kan få en ny rettssak?

- Nei. Jeg ser Lars og Kristin i en klar sammenheng her, sier Kjensli.

Det ironiske er at Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland gjennom to rettssaker gjensidig har beskyldt hverandre for løgn. Kristin Kirkemos forsvarer, Tor Kjærvik, er enig med både Morten Kjensli og John Chr. Elden, men sier:

- Jeg oppfatter Eldens utspill som utidig. Han presenterer dette som en nyhet, men jeg kan forsikre at dette ikke er nytt for oss. Tvert imot har vi jobbet opp mot en mulig feil lovanvendelse helt siden lagmann Odd Jarl Pedersen holdt sin rettsbelæring. Samtidig er jeg selvsagt glad for Eldens støtte, sier Kjærvik.

Fått utskrift

Etter rettsbelæringen ba Kjærvik lagmannen presisere grenseoppgangen mellom uaktsomhet og forsett. - Vi har fått utskrift av rettsbelæringen. Nå vil vi be om også å få utlevert et lydopptak for å høre nøyaktig hva lagmannen sa, og for å få med hans presisering om Kristins plikt til å ta med seg våpnene ut fra gården igjen. Opptaket vil bli viktig i vårt ankearbeid, framholder Kjærvik.

HUND OG KATT GJØR FELLES SAK: Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland har pepret hverandre med beskyldninger gjennom to rettssaker. Grønnerød har til og med påstått at Kristin truet med å skyte ham ned bakfra, slik hun gjorde med de tre «der oppe». Nå håper forsvarerne på ny rettssak for begge. Dersom de får medhold i Høyesterett, kan de bare bli dømt for uaktsom medvirkning.