Tror på to rentehopp til i år

Oljeinvesteringene stiger trolig med 17–18 prosent i år. Det er nok til å styrke troen på minst to rentehevinger i år.

Rentehopp: Det er temmelig sikkert at Øystein Olsen og Norges Bank hever renten i juni, men sterke oljetall øker sjansen for nok en heving. Foto: Iván Kverme/Finansavisen
Rentehopp: Det er temmelig sikkert at Øystein Olsen og Norges Bank hever renten i juni, men sterke oljetall øker sjansen for nok en heving. Foto: Iván Kverme/FinansavisenVis mer

(Finansavisen.no): Om tre uker kommer trolig årets andre renteheving fra Norges Bank. Usikkerheten er nær null etter at også SSBs oljeinvesteringstelling tirsdag viste uventet sterk økning i oljeselskapenes planer.

Målt mot selskapenes planer på samme tid i fjor, ligger 2019-tallene nå nær 18 prosent høyere. I fjor fikk ikke selskapene realisert alle sine planer, så årets investeringsplaner ligger hele 21 prosent over faktiske investeringer i fjor.

To hevinger til

Ikke bare er det sterkt nok til å styrke norske makroøkonomer i troen på at styringsrenten heves til 1,25 prosent i juni. Det er også nok til at Norges Bank trolig vil heve renten enda en gang før nyttår.

Swedbanks Kjetil Martinsen mener Norges Bank bør bruke det kommende rentemøtet til å fjerne tvilen om at renten i desember heves videre til 1,50 prosent.

Også Nordea Markets er temmelig sikker på at det blir to hevinger til i år, og sjeføkonom Kjetil Olsen tror at rentebanen i juni vil bli jekket synlig opp.

Handelsbanken Capital Markets har inntil nå trodd at det blir med den ene rentehevingen, i juni, før rentetoppen er nådd. De sterke investeringstallene gjør at også Handelsbanken heller mer mot at det kan bli to hevinger til i år.

Langt over Norges Bank

Norges Bank har lagt til grunn en realvekst i investeringene på 12,5 prosent i år. SSBs tall er derimot nominelle tall. Det er imidlertid svært liten kostnadsvekst i SSBs tall. Det gjør at om SSB-tellingen treffer, så gir det en vesentlig sterkere impuls til norsk økonomi enn Norges Bank har lagt til grunn.

For 2020 tyder SSB-tellingen på en nedgang på 11 milliarder kroner, omtrent 6 prosent.

Samtidig er det, som alltid, stor usikkerhet knyttet til SSB-tellingen, ikke bare for 2020, men også for resten av året. Oljeselskapene jobber med flere PUD-er som ventes å bli ferdigstilt i løpet av noen måneder. Tilsvarende kan det fort vise seg at ting ikke går så raskt som ventet, slik at noe av den planlagte økningen først kommer etter nyttår.

SSB selv peker på at særlig 2020-tallene er usikre. Handelsbanken tror at noe av årets oppgang vil bli forsinket, og dermed bli skjøvet på til neste år.

Nordea Markets mener usikkerheten går begge veier, og at årets investeringer kan ende både høyere og lavere enn SSBs anslag.

Stille i leting

Når oljeprisen stiger, er det gjerne leteaktiviteten som raskest stiger. Da SSB gjorde tilsvarende telling for ett år siden, hadde oljeprisen steget nesten uavbrutt fra under 30 dollar fatet i starten av 2016 til over 73 dollar fatet i fjor vår. Siden har oljeprisen vært både høyere og lavere, uten at det er mulig å trekke noen stigende tendens ut av tallene.

Dette medvirker trolig til at leteinvesteringene står nesten på stedet hvil i denne tellingen.

Derimot øker nå investeringene i feltutbygginger, investeringer basert på leting for flere år siden. Også investeringene i felt i drift stiger klart.

SSBs tall viser samtidig at investeringene i fastlandsbedriftene stiger klart. Tellingen tyder på en vekst på hele 33 prosent.

De siste åra har investeringene i kraftforsyning steget raskt, både på grunn av linjeutbygginger og installasjon av automatiske forbruksmålere. SSB-tallene tyder på at toppen her blir nådd i år med en vekst på rundt 5 prosent.

Les også:
Carnegie tror Seadrill går tom for penger
Bygget XXL-villa mens formuen stupte