KRONESVEKKELSE: Direktør i Norsk Industri Knut Sunde tror ikke på styrking de neste årene. Foto: NTB Scanpix.
KRONESVEKKELSE: Direktør i Norsk Industri Knut Sunde tror ikke på styrking de neste årene. Foto: NTB Scanpix.Vis mer

Tror på varig svak krone

Vil likevel ha lønnsvekst under tre prosent.

(Finansavisen): Da kronen var sterkere enn nå, advarte Norsk Industri om at den kunne styrke seg. Nå tror ikke direktør Knut Sunde på styrking de neste årene.

Det som var en temmelig svak kronekurs for fire-fem år siden er langt sterkere enn de valutakursene organisasjonen Norsk Industri nå ber medlemmene om å være rustet for.

Kronesvekkelsen har gitt voldsomme bidrag til den norske konkurranseevnen. Kronen var i 2018 15 prosent svakere mot euro enn i 2014 og nesten tre prosent svakere enn i 2017. Til nå har Norsk Industri konsekvent advart om at dette fort kunne blåse bort.

I 2016, da kronen var på til da uvanlig svake 9,58, sa direktør Knut Sunde i Norsk Industri til Finansavisen: «Kronekursen falt med 10 prosent i snitt i fjor, og har falt videre inn i 2016, men den kronekursen er til låns».

Det var den likevel ikke. For første gang siden euroen ble innført, havnet årsgjennomsnittet over ni kroner i 2016. Så ble kronen enda svakere i 2017 og årsgjennomsnittet i 2018 var nesten nøyaktig det samme som kursen da Sunde advarte i 2016. I år har vi hatt kurser mellom 9,70 og 9,90.

- Må tåle ni blank

- Har det skjedd et mer varig skift, der kurser på ni-tallet nå er like vanlige som kurser på åtte-tallet før?

- Jeg tror ikke nødvendigvis at dagens nivå er normalnivået. Jeg pleier å si til medlemmene at de ikke legger dagens kurs til grunn. De må i hvert fall tåle en kurs på ni blank mot euro, ikke kurser rundt 9,80, sier Sunde, som mener det nå er vanskeligere å få øye på den tidligere signifikante koblingen mellom oljepris og kronekurs.

- Jeg tror vi må regne med volatile valutamarkeder i år og neste år. Det er både på grunn av Trumps væremåte, som er komplett uforutsigbar, og fordi det er bobletendenser her og der. Disse vil det bli mye fokus på, og det kan gi rykk og napp på børsene og i valutamarkedet, tror Sunde.

- Kronen er en bitteliten valuta, som blir slengt på båten når det er ustabilitet, og det tilsier at kronen ikke skal styrke seg mye.

- Betyr det at noe av konkurranseevnegevinsten vi har fått gjennom kronesvekkelsen ikke er «til låns», man en varig konkurranseevneforbedring?

- Det er ingen tvil om at kronesvekkelsen har hjulpet industrien. Det er en bidragsyter til noe av det vi ser nå, og underliggende bak at omstillingene har gått bra.

Stoler på Norges Bank

Sunde og Norsk Industri har tidvis vært kritiske til Norges Banks lenge urealiserte planer om rentehevinger, men er nå ganske tilfreds med varselet om rundt tre hevinger de neste par årene.

- Norges Bank er flinke til å se an. Hva de mener om 2020 er ikke så interessant, for før vi kommer dit, har de foretatt løpende vurderinger.

Sunde er sikker på en ny renteheving i mars og kanskje en til mot slutten av året.

- Men jeg har veldig tillit til at Norges Bank ikke binder seg til masten.

Lønnsomme bedrifter

Norsk Industri venter seks-åtte prosent omsetningsvekst og minst like høy eksportvekst for medlemmene i år. Samtidig kommer endelig investeringsøkningen Norsk Industri og andre lenge har varslet, og industrien vil sysselsette flere.

- Så sterk omsetnings- og eksportvekst tyder vel på økt lønnsomhet?

- Mye tyder på at mange tjener bra. Investeringene kommer ikke fordi bedriftene tjener dårlig, men fordi de butter i kapasitetstaket, og ser at investeringene vil lønne seg, tror Sunde.

- Men fortsatt ligger deler av leverandørindustrien i olje og gass nede for telling.

- Har medlemsbedriftene bemanningsproblemer?

- Det er store regionale forskjeller, og det strammer seg mer til i Stavanger-området enn andre steder, men arbeidsmarkedet blir strammere. Selv industrien øker nå sysselsettingen. Det gir en spenning inn i lønnsoppgjøret. Dette er ikke noe stort faresignal foreløpig, men noe vi vil følge tett.

Adm. direktør Stein Lier-Hansen er et lite knepp mer konkret før årets mellomoppgjør:

- Vi bør helst ikke se tre-tallet. Det vil trolig være nok til å gi reallønnsvekst til de aller fleste, samtidig som vi kniper noen tideler i konkurransekraft mot viktige handelspartnere.

Norges Bank og Statistisk sentralbyrå har anslått fjorårets lønnsvekst til 2,7–2,8 prosent, og venter en årslønnsvekst på 3,2 prosent i år.

Andre økonominyheter:

Har sendt 300 søknader: - Umulig å få jobb
Trygve Hegnar: Boligskattemaset
Resesjonsindikator på faretruende nivåer