Truer med å stenge T-banen

Jernbanetilsynet krever at Oslo Sporveier gir en redegjørelse over risikoen på T-banen, og hvilke tiltak man vil gjennomføre. Tilsynet truer med å stenge T-banen hvis ikke sikkerhetstiltak settes i gang omgående.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Brannvesenet kan ikke redde liv i tunnelene

I går leverte Oslo Sporveier ved sikkerhetssjef Ole Petter Evang en ny risikoanalyse til Jernbanetilsynet som peker ut faremomentene ved svært fulle tog på T-banen, og en liste over tiltak som skal redusere risikoen.

Tirsdag vil en meget omfattende brannøvelse med et brennende tog i tunnel bli gjennomført, og en tilsvarende risikoanalyse av evakuering fra brennende tog vil bli overlevert tilsynet i løpet av november.

Høy risiko

En stor del av arbeidet Sporveiene må gjennomføre for å få lov til å fortsette trafikken, er å identifisere risikopotensialet for ulike katastrofescenarier.

Dagbladet fikk i går innsyn i analysene av risikoen ved svært fulle tog. Analysen, utført av Safetec, viser at T-banen har høy risiko for en rekke dramatiske og katastrofale hendelser.

Sporveiene vil sette inn tiltak for å minske sannsynligheten for brann, kollisjon, togbrudd og avsporing. Selv om det statistisk sett er over 100 år mellom hver gang en av disse hendelsene inntreffer, anser både Sporveiene og Safetec at risikoen er for høy, og vil redusere den.

En rekke hendelser, som at passasjerer får kutt og slagskader, faller i toget eller på perrongen, samt brann og røykutvikling i togenes tekniske anlegg, vurderes som meget sannsynlig og vil statistisk sett forekomme hvert år. Selv om konsekvensene av disse hendelsene anses å være liten, mener Sporveien at de har for høyt risikonivå også på disse hendelsene.

Tiltakene


Sporveiene presenterte i går følgende tiltak for å redusere risikoen ved svært fulle tog.

Nye rutiner for vedlikehold av høyttaleranlegg i vognene, innen seks måneder.

Sikkerhetsoppslag med informasjon for passasjerene på vogner og stasjoner, innen seks måneder.

Nytt radiosamband mellom togfører og togleder, innen seks måneder.

Oppmerking og skilting av perrongkanter for å hindre fall- og klemulykker i togdører, innen seks måneder.

TV-overvåking av alle stasjoner slik at togfører kan unngå å klemme folk i dørene, innen to år.

- Det er meget nødvendig at man får gjort risikoanalyser for å se hvilket risikonivå T-banen har, for så å gjennomføre tiltak som får risikoen ned på et akseptabelt nivå. Analysene hjelper oss å gjøre de riktige tiltakene. Jeg får tilbakemeldinger som forteller meg at vi er på riktig vei i dette arbeidet, sier sikkerhetssjef Evang.