Trues med bøter for markedsføring av «lekesigaretter»

Idar Vollvik og hans Ludo butikk selger et stort antall med såkalte e-sigaretter, som hjelper folk til å slutte å røyke. Det er godtatt, men Helsedirektoratet truer med bøter for markedsføring av lekesigarettene.

E-sigaretter: Idar Vollviks kone Anita Vollvik bruker e-sigaretter istedet for sigaretter med tjære og nikotin. Ludo Store nektes å bruke bilder av disse sigarettene i reklame.

Fotograf: Tor Erik H. Mathiesen
E-sigaretter: Idar Vollviks kone Anita Vollvik bruker e-sigaretter istedet for sigaretter med tjære og nikotin. Ludo Store nektes å bruke bilder av disse sigarettene i reklame. Fotograf: Tor Erik H. MathiesenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): - Jeg tror nesten ikke at det kan være sant.  Vi har enorm omsetning av disse lekesigarettene, og flere tusen kunder har skrevet på Facebook-siden vår der de takker oss for at vi har hjulpet dem med å slutte å røyke tobakk, eller har bidratt til å få redusert røykingen, sier Idar Vollvik til Dagbladet.

I et brev til Ludo Store skriver Helsedirektoratet at det ble forbudt å markedsføre e-sigaretter fra og med 1.07.2013. Det vises til tobakkskadeloven, at det er lov å selge elektroniske sigaretter uten nikotin, men ikke markedsføre disse. Produktopplysningene må følgelig være nøytrale og uten bilder.

Idar Vollvik selger slike sigaretter med mange forskjellige smaker. Folk kan blant annet velge mellom smak av jordbær,  eple, mentol og smak av kjente sigarettmerker. De fungerer slik at et varmelegeme varmer opp en røykevæske, som inhaleres av røykeren.

- Falsk stimuli - Det er elektroniske sigaretter med glødelys foran når de suger på et filter. Det kommer litt vanndamp fra dem, men vi sparer folk fra å trekke inn tjære og nikotin. De gir et falsk stimuli, og bidrar til at folk slutter å røyke. I USA er det om lag én million mennesker som bruker disse, og de blir oppmuntret av helsemyndighetene. Kina er også en stor produsent av e-sigaretter.

- I Norge blir vi altså motarbeidet av helsemyndighetene. Jeg tror de må ha blitt påvirket av den enormt mektige tobakkindustrien fordi disse lekesigarettene går utover deres omsetning, sier Idar Vollvik.

Saken har kommet så langt at Helsedirektoratet nå krever å få tilsendt regnskaper som viser hvor mye penger Ludo Store tjener på salg av e-sigarettene. De forbereder å skrive ut saftige bøter.

Tvangsmulkt Dette skriver direktoratet blant annet:

«Vi minner i den anledning om at dersom overtredelse av regelverket fortsetter har Helsedirektoratet etter tobakksskadeloven § 36 mulighet til å fatte vedtak om retting, samt å ilegge tvangsmulkt. Tvangsmulktens størrelse fastsettes skjønnsmessig på bakgrunn av en helhetsvurdering. Momenter av betydning vil være overtredelsens art, økonomiske forhold hos lovovertrederen, samt viktigheten av at tobakksskadelovens bestemmelser overholdes. Videre vil det ved fastsettelsen særlig vektlegges at mulkten skal fungere som et incitament for etterlevelse av påbudet om retting. Andre momenter vil være antatt gevinst ved den ulovlige reklamen og kostnadene ved retting.

I den forbindelse ber vi om å få tilsendt årsregnskap for 2012 og eventuelle rettekostnader ved at reklamen må fjernes. Vi ber om å få dette tilsendt innen torsdag 12.september.»

Har engasjert advokat Idar Vollvik understreker at han kun selger til kunder over 18 år. Han har nå engasjert advokat i håp om å få endret Helsedirektoratet krav.

- Jeg ønsker å være en lovlydig borger, men jeg får meg ikke helt til å være lovlydig i denne saken. Det blir helt hinsides all fornuft å sammenlikne våre produkter med tobakksprodukter. Jeg vet at vi har stortingsrepresentanter som kunder. Vi samarbeider med de største og mest seriøse produsentene for disse sigarettene i verden. Dette er så vidt jeg forstår et ensidig norsk tiltak, og ikke noe som kommer fra EU, sier Idar Vollvik.

Divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet sier at det er lov å selge e-sigaretter uten nikotininnhold.

- Tobakksurrogater - Men fra 1. juli i år er tobakkssurrogater og -imitasjoner omfattet av bestemmelsene i tobakksskadeloven om reklameforbud, forbud mot synlig oppstilling og aldersgrensebestemmelsen på 18 år. E-sigaretter, både med og uten nikotininnhold, regnes som tobakkssurrogater og er derfor omfattet av disse bestemmelsene, sier han.

- Hvorfor vil dere bøtelegge markedsføring av nikotinfrie sigaretter som folk bruker for å slutte?

- Det er foreløpig ikke god nok dokumentasjon for å si med sikkerhet hvor effektivt e-sigaretter er som metode for røykeslutt. For noen ser det ut til at disse produktene kan ha god effekt. Produksjonen av e-sigaretter er i stadig utvikling og norske helsemyndigheter følger denne prosessen. Per i dag er det ingen kontrollordninger som sikrer kvaliteten på de e-sigarettene som finnes på markedet. Vi kan imidlertid ikke utelukke at e-sigaretter en gang i framtida kan anbefales ved røykavvenning, sier Knut-Inge Klepp.

STOR ETTERSPØRSEL: Idar Vollvik sier han har stor og økende etterspørsel etter e-sigaretter. Han protesterer på Helsedirektoratets krav om stopp i markedsføringen. 

Foto: Tor Erik H. Mathiesen
STOR ETTERSPØRSEL: Idar Vollvik sier han har stor og økende etterspørsel etter e-sigaretter. Han protesterer på Helsedirektoratets krav om stopp i markedsføringen. Foto: Tor Erik H. Mathiesen Vis mer