Trygd

12,5 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder i Norge er uføretrygdet. Og flere vil det bli. På ti år har antall ansatte i trygdeverket økt med 32 prosent.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Per Ellingsen

Omfanget av Norges offentlige sektor øker med rekordfart. En formidabel økning i ansatte innen helse og skole til tross; vekstnæring nummer en innenfor offentlig forvaltning og byråkrati er trygdesektoren.

Arbeidsmengden som pålegges landets trygdekontor er enorm. Med stadig flere nordmenn på trygd - og en voksende jungel av lover og regler som skal etterleves - skapes enorme mengder arbeid for trygdekontorene.

Rikstrygdeverket gjør sitt for å holde tritt: Hele 506 rundskriv, forskriftsendringer og vedlegg, gjennomgående av juridisk art, sendte Rikstrygdeverket ut til landets trygdekontor i fjor. Bare på lille julaften ble det sendt ut 45 ulike regelskriv landet rundt.

2000 flere ansatte

Den sterkt økende mengden trygdede og sykemeldte og arbeidet som følger med, har gitt nær 2000 nye arbeidsplasser innen trygdeverket bare de siste ti år.

Mens det ved årsskiftet 1992/1993 var 6017 ansatte innunder trygdeverket, er tallet i dag 7952. Det gir en økning på 32 prosent.

I samme tiårsperiode hadde Norge fått 60 000 flere alderspensjonister og uføretrygdede.

Antall uføretrygdede har steget med vel 20 000 siden årsskiftet 2000/2001.

Ved inngangen til 2004 hadde Norge vel 300 000 uføretrygdede. Ti år tidligere var tallet 233 688.

Den norske stat betaler mer trygdepenger til folk i arbeidsfør alder enn til landets pensjonister. I alt 97 milliarder kroner går til nordmenn i arbeidsfør alder, mens alderspensjonistene mottar rundt 70 milliarder.

Når vi vet at sykefraværet jevnt og trutt har steget, tilligger dette store mengder merarbeid for trygdekontorene. Det samme gjelder de øvrige trygdeytelser, som overgangsstønad og barnebidrag.

Vi vet at vi i år 2050 vil ha et sted mellom 1,1 og 1,4 millioner mennesker i alderen 67 år og oppover. Tallet i dag er 623 000. Det er derfor å vente at omfanget av trygdeverkets virksomhet vil fortsette å vokse tilsvarende. Bare de neste 15 åra, fram til 2020, vil landet ha fått et nettotilfang av 220 000 alderspensjonister. Ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil vi i samme tidsrom få vel 62 000 flere uføretrygdede. Tendensen er gjennomgående felles for hele landet.

Mer og mer arbeid

- Å sitte ved sentralbordet og ta imot henvendelser fra publikum og brukere, er det ingen som orker mer enn en halv dag om gangen, sier trygdesjef Tom Hagen ved Gamle Oslo Trygdekontor til Dagbladet.

Her, sentralt i hovedstaden, ved trygdekontoret for en befolkning på 34 000 innbyggere, merker man klart den økende arbeidsmengden. Mest av alt kunne trygdesjefen ønske seg et enklere regelverk, ikke minst av hensyn til brukerne.

- Arbeidsmengden øker jevnt hele tida. Vi har klart å holde tritt, men kunne svært gjerne ønske oss et enklere regelverk. Det faktum at alle trygdeytelser beregnes på ulike måter, er svært tungvint og tidkrevende, selv om intensjonene kan være gode nok, sier Tom Hagen.

SKJEMAVELDE: Trygdesjef Tom Hagen ved Gamle Oslo Trygdekontor med jungelen av trygdeskjemaer i bakgrunnen.