Trygdeetaten utbetalte 180 milliarder

Hele 1,1 millioner nordmenn levde av trygd i fjor. Samlet sett ble det utbetalt 180 milliarder kroner, en økning på 11,5 milliarder kroner eller 8,3 prosent fra året før.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Folketrygdens utgifter alene utgjorde i 1998 rundt 150 milliarder kroner. Fra 1997 til 1998 har utgiftene steget med om lag 11,5 milliarder kroner eller 8,3 prosent.

Utgiftene til alderspensjon økte med om lag 9,7 prosent i samme tidsrom. Utgiftene til sykepenger, rehabiliterings- og attføringsstønad og uførepensjon økte med om lag 11,9 prosent samlet fra 1997 til 1998.

I 1996 var 8,4 prosent av befolkningen uføretrygdet, i fjor var tallet 9,1 prosent. Flest uføretrygdede er det i Aust-Agder (11,9 prosent), mens Akershus har færrest (6,6 prosent).

(NTB)