Trygg og sunn mat

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Troen på at norskprodusert mat er rein, sunn og trygg, har fått en alvorlig knekk. Prøver utført av Statens næringsmiddeltilsyn viser hva Aftenposten kaller «bakteriesjokk i norsk kylling og svin». Professor Aksel Schreiner ved Haukeland sykehus kaller resultatene av undersøkelsen «en utrivelig tankevekker». Det er påvist et oppsiktsvekkende høyt innhold av antibiotika-resistente bakterier både i kylling og svin.
  • Bruken av antibiotika i norsk husdyrhold har gått kraftig ned siden 1991. Likevel tyder mye på at ulike tilsetninger av antibiotika er en viktig årsak til funnene som er gjort. Undersøkelsen viser at de antibiotikaene som bakteriene er blitt motstandsdyktige mot, er de samme som de som er mest brukt i norsk husdyrhold. Det alvorlige i situasjonen er at resistens mot antibiotika kan overføres fra «ufarlige» bakterier i mat til sykdomsframkallende bakterier hos mennesker. Hvis disse bakteriene ikke lar seg knekke med antibiotika, kan «vanlige» sykdommer hos mennesker bli dødelige igjen.
  • Forgiftet og farlig mat er noe vi hittil har sett på som en trussel på utsida av våre grenser. Ett av de viktigste forsvarsverkene i primærnæringenes og folkeflertallets motstand mot norsk EU-medlemskap er at vi som annerledesland kan opprettholde vår matproduksjon rein og trygg, kort sagt «godt norsk». Grøssende fulgte vi utbruddet av kugalskap i Storbritannia og skrapesyke hos sau i Norge våren og sommeren 1996.
  • Skrapesyke-utbruddet i Norge førte til et omfattende overvåkings- og kontrollprogram. I likhet med professor Schreiner mener vi at sjokkfunnene som nå er gjort i kylling og svin, bør overvåkes nøye. Utsagn fra næringsmiddeltilsynet om at man ikke vil foreta seg noe fordi man ikke vet hva tallene betyr, virker ikke betryggende. Norske forbrukere er villig til å betale ekstra for trygg og sunn mat, men da må vi få det vi betaler for. Meldingen om bakteriefunnene undergraver tilliten til produsenter og leverandører.