Trygger ikke pensjoner

Debatten om bruk av oljepengene tok en ny omdreining i går. - Oljefondene vi bygger opp utenlands, kommer aldri til å bli brukt i Norge, slik politikerne sier, hevder forsker og sosialøkonom Jan Mønnesland.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Politikerne sier at vi må bygge opp oljefondet for å finansiere eldrebølgen og folketrygden i årene etter 2020. Men oljefondet vi bygger opp i utlandet, vil aldri bli brukt til å dekke pensjonene når eldrebølgen kommer om 15- 20 år. Argumentene mot å bruke mer oljepenger nå, vil bli enda sterkere da, sier Mønnesland som er forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR.

Kritisk

Mønnesland er kritisk til den utbredte troen på at vi må være så varsomme med å bruke oljepengene i norsk økonomi. I et intervju i avisa Nationen kaller han de rådende holdninger i det politiske miljøet og mediene for «en politisk mote» og mener det vil være mer fornuftig å bruke mer oljepenger allerede i dag, og i enda større grad i framtida.

- Men jeg er dessverre pessimistisk i forhold til om det vil skje, sier Mønnesland til Dagbladet.

Ifølge Mønnesland er oljefondet tapt for pensjonister og andre i framtidas Norge hvis dagens toneangivende politiske holdninger blir opprettholdt, nemlig frykten for at det skal bli press i norsk økonomi og svekket norsk konkurranseevne.

Mønnesland viser til det underdirektør Bjart J. Holtsmark i Finansdepartementet skriver i fagbladet Sosialøkonomen. Han skriver at framtidas pensjoner bare kan finansieres ved kraftige skatteøkninger eller ved å redusere folketrygdens ytelser. Med andre ord: I stedet for å bruke av oljepengene, vil myndighetene redusere utbetalingene til pensjonistene.

Ikke holdning

- Det er ikke Arbeiderpartiets holdning, sier formannen i finanskomiteen, Dag Terje Andersen om Holtmarks beskrivelse av framtidas pensjonsutfordring:

- Jeg har ikke hatt anledning til å sette meg nærmere inn i Mønneslands uttalelser, men oljefondet er penger vi legger til side for å kunne ha dem til rådighet når det kommer dårligere tider enn i dag. Det er ellers ikke slik at vi ikke bruker oljepenger. I statsbudsjettet er det foreslått å bruke 12 milliarder i år, sier Dag Terje Andersen.