«Trykkefrihed bør finde Sted»

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet. I vårt land er den hjemlet i Grunnlovens paragraf 100 som åpner sterkt, men faller betydelig av underveis. «Ingen kan straffes for noget skrift, af hvad Inhold det end maatte være...» heter det, før lovgiverne på Eidsvoll lister opp alle unntakene som i norsk rettspraksis har satt personvernet over ytringsfriheten og gitt oss en injurielovgivning som virker sterkt begrensende.
  • De særnorske mediekritikerne har ofte hatt et ullent forhold til ytringsfriheten som menneskerettighet. Sist ble dette demonstrert av verdikommisjonens leder, dommer Hanne Sophie Greve, da hun ble utfordret i Aftenposten i sommer. Desto større grunn til å feire at Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg har tatt et standpunkt som støtter avisa Tromsøs offentliggjøring av selfangstinspektør Odd F. Lindbergs rapport fra sitt opphold på fangstskuta «Harmoni». Kommisjonen slår fast at kravet til sannhetsbevis i den norske injurielovgivningen hemmer den frie pressen i utførelsen av sin oppgave i et demokrati, som er å informere befolkningen slik at debatt kan føres. Kommisjonen understreker offentlighetens rett til kunnskap om forhold som blant annet beskrives i offentlige dokumenter.
  • Kommisjonen plasserer seg her ganske nær rettstilstanden i USA, der pressen kan offentliggjøre relevante opplysninger straffritt, også dersom det siden skulle vise seg at opplysningene er faktisk gale. Bare hvis den som offentliggjør vet at opplysningene er gale og likevel formidler dem i ond hensikt, kan pressen dømmes. Så sterkt er grunnlovsvernet om ytringsfriheten der.
  • I selfangstsaken understreker kommisjonen at saken var viktig, at avisa hadde hederlige hensikter med offentliggjøringen, og at selfangerne hadde anledning til å delta i debatten. Slik oppfylte avisa sin rolle som forum for åpen diskusjon.
  • Dette er et standpunkt vi bare kan slutte oss til, med håp om at menneskerettighetsdomstolen vil se saken på samme måte. Det er bare litt urovekkende at dommer Greve snart tar sete der med sitt tåkeprat om «menneskets storhet».