Tschudi nevnt tre ganger mer enn Rederiforbundet i UDs egne dokumenter

Støre vurderte aldri sin habilitet til vennen Felix Tschudi - fordi søknaden om den omstridte millionstøtten kom fra Norges Rederiforbund.

GÅR IGJEN: Utenriksminister Jonas Gahr Støre vurdert aldri sin habilitet overfor Felix Tschudi (til venstre), fordi søknaden om de omstridte millionene kom fra Norges Rederiforbund. Men Felix Tschudi og hans selskap Tschudi Shipping Company nevnes tre ganger så ofte som Norges Rederiforbund i UDs sakspapirer knyttet til Senter for nordområdelogistikk. Her er han og utenriksministeren avfotografert i Kirkenes. Foto: Bente Bjercke
GÅR IGJEN: Utenriksminister Jonas Gahr Støre vurdert aldri sin habilitet overfor Felix Tschudi (til venstre), fordi søknaden om de omstridte millionene kom fra Norges Rederiforbund. Men Felix Tschudi og hans selskap Tschudi Shipping Company nevnes tre ganger så ofte som Norges Rederiforbund i UDs sakspapirer knyttet til Senter for nordområdelogistikk. Her er han og utenriksministeren avfotografert i Kirkenes. Foto: Bente BjerckeVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tirsdag 20. mars avslørte Dagbladet at utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har gitt seks millioner UD-kroner til opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk.

Prosjektet er initiert og styrt av Støres venn, redermilliardæren Felix Tschudi, som også bidro med seks millioner kroner gjennom sitt selskap, Tschudi Shipping Company AS.

Støre har gang på gang understreket det formelle ved at det var Rederiforbundet som søkte om støtte, og at det derfor er habilitetsmessig uinteressant at hans venn Tschudi er involvert.

Nå kan Dagbladet avsløre at Tschudi Shipping Company framstår som den klart dominerende aktøren i Utenriksdepartementets egen korrespondanse med de involverte i prosjektet. Norges Rederiforbund er omtalt 61 ganger, Tschudi Shipping Company er nevnt 101 ganger — mens Felix Tschudi selv er nevnt 111 ganger, altså totalt 212 treff.

Etterlyste Rederiforbundet 
Dagbladet har bedt om all korrespondanse UD har hatt med henholdsvis Norges Rederiforbund og Tschudi Shipping Company knyttet til Senter for nordområdelogistikk. Ni UD-interne dokumenter er unntatt offentlighet. Totalt har Dagbladet gått gjennom 129 dokumenter.

Flere ganger der Norges Rederiforbund nevnes, er det fordi noen lurer på hvor de er blitt av.

Dokumentene Dagbladet har fått innsyn i, viser nemlig at flere av aktørene involvert i senteret, inkludert UD, gjentatte ganger har etterlyst engasjement fra Rederiforbundet. Så seint som i oktober 2010 ga UD uttrykk for at de savnet Rederiforbundets engasjement:

— Dersom Senter for nordområdelogistikk skal videreføres, må Rederiforbundet spesielt på banen, men også Det Norske Veritas (som jo er veldig positive, men virker litt usikre mht. videreføringen av Senter for nordområdelogistikk), skriver spesialrådgiver i UD, Line Kristin Aune, i en e-post til senterets daværende daglige leder, Kristin Omholt-Jensen.

Rederiforbundet uenig
Norges Rederiforbund, hvor Felix Tschudi i dag er varastyremedlem, har på sine nettsider presisert at Tschudi Shipping Company ble invitert inn i prosjektet av Rederiforbundet, gjennom forskningsinitiativet «Global Maritime Knowledge Hub». Dette initiativet er imidlertid bare nevnt 25 ganger i korrespondansen Dagbladet har fått tilgang til.

I et notat fra mars 2010 fastslår dessuten Omholt-Jensen at Senter for nordområdelogistikk ikke er en del av nettopp «The Global Maritime Knowledge Hub»:

-I dag er dette ikke på plass, skriver hun.

Av stiftelsen vedtekter går det dessuten fram at Tschudi Shipping Company har rett på fast plass i styret. Som stifter har selskapet også rett på plass i valgkomiteen som skal velge ny styreleder og nytt styre.

Avviser kritikk
Utenriksdepartementet (UD) avviser at man kan slutte av Dagbladets gjennomgang at UD har forholdt seg til Tschudi Shipping Company som den reelle partneren for Senter for nordområdelogistikk, framfor Norges Rederiforbund.

-Nei, man kan ikke trekke en slik slutning. At Tschudi Shipping Company var aktive med innspill var helt naturlig, i lys av deres erfaringer og engasjement. Søknaden om midler til et senter for nordområdelogistikk kom fra Norges Rederiforbund. Etter hvert ble, som også forutsatt i tilsagnsbrevet, Senter for nordområdelogistikk opprettet med base i Kirkenes. I den etterfølgende prosessen har UD forholdt seg til styret i stiftelsen og til daglig leder i det løpende arbeidet. Både Rederiforbundet og Tschudi Shipping Company er representert i styret, i tillegg til Norges Rederiforbund, Høgskolen i Bodø, DNV, Aker Arctic, og med UD og Statoil som observatører.

Dette skriver kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen i UD i en e-post til Dagbladet.

- Selvstendige prosjekter
Samme dag som Dagbladet først omtalte Støres støtte til Senter or nordområdelogistkk, publiserte Norges Rederiforbund en artikkel på sine nettsider der det heter at prosjektet var et «initiativ i regi av Global Maritime Knowledge Hub», som er et forskningsinitiativ under Rederiforbundet.

Næringspolitisk direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund ser imidlertid ikke noe problem i at senterets daglige leder Kristin Omolt-Jensen i 2010 etterlyste formell forankring i nettopp «Global Maritime Knowledge Hub».

- Alle prosjektene gjennom Global Maritime Knowledge Hub er selvstendige. Prosjektene initieres og etableres gjennom nettverket og det er dette som er forankringen. Når det gjelder Senter for nordområdelogistikk, er dette organisert som et eget senter i regi av en selveiende stiftelse. Her er Rederiforbundet representert gjennom en styreplass, sier Solberg til Dagbladet.

Postkasseinntrykk
Solberg sier videre at de har reagert på inntrykket som er skapt om at Rederiforbundet skal ha fungert som en postkasse for Felix Tschudi.

-Men forstår du at det stilles spørsmål ved Rederiforbundets rolle i dette?

-Nei, jeg gjør ikke det. Nordområdene er viktige for Rederiforbundet, vi har engasjert oss i nordområdespørsmål, og vi har engasjert oss i CHNL gjennom vår styreplass der.

-Men senterets tidligere daglige leder kommenterer i 2010 at Rederiforbundet må engasjere seg mer?

-Vi kjenner oss ikke igjen i det bildet som er skapt gjennom e-postene fra den tidligere lederen. Det vil være feil å bedømme Rederiforbundets engasjement på noen e-poster fra 2010. Vår forrige representant i styret sluttet mellom 2009 og 2010, og det tok noen måneder før vi var tilbake i forhold til å møte på alle styremøtene, sier Solberg.

-Men også UD har gitt uttrykk for det samme?

-Det kan godt være at det var holdningen hos noen i UD på det tidspunktet, men det er ikke riktig som bilde på vårt engasjement i senteret eller vår generelle holdning til nordområdene som et viktig interessefelt.

GJENGANGER: Ingen er nevnt så ofte som Felix Tschudi, sjef for Tschudi Shipping Company, i UDs egne sakspapirer i Tschudi-saken. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix
GJENGANGER: Ingen er nevnt så ofte som Felix Tschudi, sjef for Tschudi Shipping Company, i UDs egne sakspapirer i Tschudi-saken. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix Vis mer