Tuberkulose på frammarsj i Norge

I fjor registrerte Folkehelseinstituttet 339 tuberkulosesyke i Norge. Dette er det høyeste tallet siden 1981.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Økningen er størst i Oslo. Mens det i 2002 ble registrert 64 syke i hovedstaden, var tallet i fjor steget til 103 personer, ifølge tall fra Folkehelsa.

70 av tilfellene på landsbasis var blant eldre norskfødte personer som er smittet før 1950, og har fått reaktivering av sykdommen.

Økningen i det totale antall smittede skyldes flere tilfeller blant utenlandsfødte. Størst økning er det blant personer som er født i Afrika og Asia.

– De fleste utenlandskfødte tuberkulosepasienter er smittet i sitt tidligere hjemland, men utvikler sykdommen først etter flere års opphold i Norge, sier rådgiver Brita A. Winje ved avdeling for infeksjonsovervåking til Dagsavisen. Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose plikter å bli undersøkt for sykdommen dersom de skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge.

Bruken av forebyggende behandling hos utenlandsfødte pasienter er økende, men det er ifølge Folkehelsa fortsatt få som får slik behandling.

(NTB)