Tukler med streikeretten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det regjeringsoppnevnte Stabel-utvalget foreslår ifølge lekkasjer å stramme inn streikeretten på viktige områder. Utvalget går inn for at bare hovedsammenslutninger skal kunne streike i kommunene. I dag har kommunene separate avtaler med hvert enkelt forbund. Av praktiske årsaker er det hovedsammenslutningene som forhandler, men det er opp til de enkelte forbundene å anbefale forhandlingsresultatet eller å ta kampmidler i bruk. Hjelpepleiere, sykepleiere og førskolelærere har benyttet sin streikerett flere ganger på nittitallet.
  • Også i privat sektor kan det blir vanskeligere å streike. Flertallet i Stabel-utvalget vil gi riksmeklingsmannen rett til å pålegge forbundene å gjennomføre uravstemninger før organisasjonene går til streik. Han kan også få rett til å «koble» avstemningsresultatene fra forskjellige organisasjoner for å sikre et ja-flertall. Forslagene er allerede blitt møtt med kraftige protester både fra forbund som ikke er tilsluttet noen hovedsammenslutning og fra LOs fellesorganisasjon som organiserer sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere.
  • Problemet med de sentrale lønnsoppgjørene i Norge er ikke at streikevåpenet for hyppig blir tatt i bruk. Statistikk viser at relativt få arbeidsdager går tapt her til lands på grunn av lønnskonflikter. I privat sektor er bruken av streik en reell trussel som er egnet til å frambringe et resultat. I offentlig sektor er streikevåpenet ofte uten brodd, fordi arbeidsgiverne i kommune og stat tjener penger på å ha ansatte ute i streik. Det er imidlertid ingen grunn til å innskrenke streikeretten. Snarere tvert imot. Svakheten med systemet i offentlig sektor er at lønnsforhandlinger i for stor grad er resultat av politisk kjøpslåing. Streik eller trussel om streik blir først og fremst et våpen i kampen om opinionen og en måte å vekke samfunnets oppmerksomhet på.
  • Vi ser gjerne at partene kommer fram til ordninger som reduserer antall ørkesløse streiker. Men det bør ikke skje ved å uthule organisasjonsfriheten og ved å redusere de ansattes muligheter til å sette makt bak sine krav.