- Tullete tunnelpolitikk

- Politikerne prioriterer store veiprosjekter hvor de kan klippe snorer, framfor lønnsomme kollektivtrafikktiltak, hevder transportforskerne Gustav Nielsen og Knut Østmoe.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De mener distriktstunnelene ikke kan forsvares hverken økonomisk eller miljømessig, og bidrar nå til å trappe opp krangelen mellom byer som ønsker bedre kollektivtransport og bygder som vil ha tunneler og mer asfalt.

Kafé Fiasco

I går la transportforskerne fram sin undersøkelse over samferdselspolitikken på Kafé Fiasco i Oslo.

Og stedet var ikke tilfeldig valgt, for forskerne hudfletter norsk samferdselspolitikk: den bygger på distriktenes premisser og er verken samordnet, effektiv eller bærekraftig.

Det mener forskere i prosjektet «Lokal transport- og arealpolitikk» (LOKTRA), som finansieres av Forskningsrådet. Nå krever de ulike transportpolitiske betingelser for by og bygd.

Instituttsjef ved Transportøkonomisk institutt, Knut Østmoe, mener byene alltid bidrar med penger når store transporttiltak gjennomføres i distriktene.

- Den statlige pengebruken i Oslo står ikke i forhold til innbyggertallet, eller pengebruken på vestlandstunneler som brukes av 200 mennesker om dagen. Det finnes ikke økonomiske eller miljøfaglige grunner til å bygge så mange tunneler i Utkant-Norge som vi gjør her i landet. Det er ren distriktspolitikk, mener Østmoe. Han etterlyser mer penger til hovedstaden.

- Oslo må få en rimelig del av kaka. Kollektivtrafikken er vesentlig i en by der det er umulig for alle å kjøre bil. Derfor bør staten behandle Oslos kollektivtrafikk bedre enn resten av landet, sier Østmoe.

De siste åras forskning innenfor samferdselssektoren er en dyster påminnelse til politikerne:

  • Store ulønnsomme veiinvesteringer prioriteres framfor miljørettede gang-, sykkel- og kollektivtiltak.
  • Hundrevis av millioner tapes årlig i driften av kollektivtrafikken fordi framkommeligheten for buss og trikk ikke bedres.
  • Politikerne vedtar å dempe bilveksten i byene, men har ikke vilje til å gjennomføre det.

Dårlige fagfolk

Knut Østmoe mener Stortinget er for opptatt av å ha stor innflytelse.

- Stortinget må nå våge å gi slipp på litt av sin makt til fordel for lokalpolitikerne som kan finne lokale løsninger, sier han.

Forskningsleder i LOKTRA, Gustav Nielsen, mener fagfolkene i kommunale trafikketater og Statens vegvesen ikke er flinke nok.

- Det er for lite kompetanse og innsikt til å gjennomføre trafikktekniske tiltak. Den faglige oppfølgingen er for svak. Statens vegvesen er norgesmester i å bygge monumentprosjekter, men er uegnet til å gjennomføre politiske mål om bærekraftige bysamfunn, sier Nielsen.