Tung tids tale

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Når vi overlater velferdspolitikken til markedskreftene, er det de økonomisk dårligst stilte som i praksis betaler med økt fattigdom. Det er en brutal sannhet som bør tvinge fram en debatt om hvilke rettigheter vi vil verne om med fellesskapets midler. Retten til bolig, til varme, til omsorg for gamle og syke er nemlig basale rettigheter vi trolig ikke kan tillate oss å sette i spill på markedets ulike varebørser.
  • Regjeringen har varslet større satsing på verdispørsmål dette året. Statsminister Bondevik benytter enhver anledning til å minne om hvor mye snillere vi kan bli mot hverandre. Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Oslo, Rune Gerhardsen, slår et slag for en rausere politisk debatt, der motstandere ikke mistenkeliggjør hverandres motiver. Gjerne det, hvis politikerne ikke gir fra seg siste rest av styringsvilje på vegne av alle dem som nå risikerer å bli sosialklienter som følge av markedsprisen på grunnleggende goder som strøm og bolig.
  • Sprengkulda denne vinteren har både tatt liv og redusert livskvaliteten til gamle og syke over hele landet som ikke kan betale strømregninga, og som synes turen til sosialkontoret er for nedverdigende. Kommunale og tidligere subsidierte boliger i Oslo koster nå markedspris, riktignok med løfte om økt boligstøtte til dem som trenger det. Og i Frøya kommune mister den alvorlig syke Olise Grønskag en vesentlig del av den kommunale hjemmehjelpstjenesten. Den som trodde at velferdspolitikk i alle fall er å skjerme de dårligst stilte når tidene og kommuneøkonomien er trangest, ser nå at slik er det ikke.
  • Snarere tvert imot. Nye beregninger viser at mens de rikeste blant oss ikke betaler mer enn 23 prosent skatt på utbyttet de tar ut som lønn, trekkes en gjennomsnittslønnet arbeidstaker 35 prosent. Minstepensjonister og småbarnsfamilier som frarådes å senke romtemperaturen for mye, må i stedet svelge stoltheten og lære å se på sosialkontoret som en del av vår tids verktøy for rettferdig fordeling. Slik skaper markedet klienter og nye fattige.