Tunnelgift-frykt fører til dramatisk fall i fiskesalg

Publikums frykt for akrylamid fra Romeriksporten i fisk fra indre Oslofjord har ført til dramatisk svikt i fiskesalget på brygga i Oslo. Fiskerne reiser nå et erstatningskrav på rundt 2 millioner kroner overfor NSB Gardermobanen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Akrylamid i fisk fra Oslofjorden representerer ingen helsefare, sier forskningsleder Torsten Källqvist ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til NTB.

  Statens næringsmiddeltilsyn bekrefter NIVAs vurdering.

30 fiskere

Men medieoppmerksomheten omkring den kreftfarlige akrylamiden som har lekket ut i Oslofjorden via Alna, har åpenbart satt en skrekk i folk:

  - Omsetningen ligger på rundt en tredjedel av det som er vanlig, sier Birger Alfred Andersen, formann i Indre Oslofjord Fiskerlag.

  30 fiskere i 20 båter lever av dette fisket, og omsetter vanligvis for rundt 100 000 kroner uka på denne tida. Særlig torskesalget er vanligvis stort nå.

Langt fra utløpet

Umiddelbart etter at akrylamid-utslippet ble kjent gjennom mediene, påla fiskerne seg selv restriksjoner i fisket. Fremdeles fiskes det ikke i nærheten av Alnas utløp og i den innerste delen av fjorden. Restriksjonene er ikke bygget på en vurdering av helsefare ved fisken, men bunner rett og lett i at fiskerne må kunne fortelle sine kunder at fisken er tatt langt fra Alna.

  - Salget av fersk fisk på Rådhusbrygga har alltid vært et følsomt barometer for tilstanden i fjorden. Men aldri har vi opplevd lignende reaksjon som nå, sier sekretær i Fiskerlaget, Jan Gilje.

Dialog med NSB

Fiskerlaget er i løpende dialog med NSB Gardermobanen, og håper å komme fram til en minnelig ordning når det gjelder erstatning.

 I første omgang har Fiskerlaget bedt om en sum fra Gardermobanen til informasjons- og markedskampanje for å få opp salget igjen.

  Men fiskerne vil også ha erstatning for tapt omsetning. Til sammen dreier det seg om et krav på rundt to millioner kroner.

 Fiskerne regner med at salgssvikten vil vare ved også etter at fjorden er uttrykkelig friskmeldt. Det tar tid før markedet oppfatter signalene.

- Ingen helsefare

Statens næringsmiddeltilsyn bekrefter at akrylamiden ikke representerer noen helsefare i fisk.

 NIVA har gjort teoretiske beregninger på hva fisken kan ha fått i seg av akrylamid dersom den hadde stått ved utløpet av Alna-elva under minimal vannføring og med utslipp på sitt høyeste.

 Selv under slike forhold skal man spise svært mye fisk per uke for at akrylamid skal utgjøre noen helserisiko.

  I dag regner ekspertene med at akrylamiden som fisken eventuelt har fått i seg er ute av fiskekroppene, fordi giften brytes raskt ned, ifølge Statens næringsmiddeltilsyn.

(NTB)