Tusenvis av støtteerklæringer etter at Dag Olav ble fratatt drømmetomta

Det koker på Facebook-sida «Dag Olav skal ha tomten». Den utviklingshemmede gutten har snart fått ti tusen støtte-erklæringer fra hele Norge.

Støtte fra tusenvis: - Vi er kjempeglade for all støtten. Det betyr enormt mye, sier Arnt Stensland (.v), her med sønnen Dag Olav å tomta Stavanger kommune trakk tilbake, etter at det ble klart at den var gitt til en sterkt pleietrengende innbygger.
Støtte fra tusenvis: - Vi er kjempeglade for all støtten. Det betyr enormt mye, sier Arnt Stensland (.v), her med sønnen Dag Olav å tomta Stavanger kommune trakk tilbake, etter at det ble klart at den var gitt til en sterkt pleietrengende innbygger.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| STAVANGER (Dagbladet): Etter at dagbladet.no forrige tirsdag skrev at Stavanger kommune først ga og deretter å trakk tilbake tomta hvor sterkt utviklingshemmede Dag Olav (25) skulle bygge drømmeboligen, har aktiviteten på Facebook-sida «Dag Olav skal ha tomten» eksplodert.

Antall tilhengere passerte i dag formiddag (mandag 20. september) 8600 brukere, og vil sannsynligvis snart passere 10 000. Hver time skrives illsinte innlegg. Og mange har sendt protest-mailer til Stavangers ordfører Leif Johan Sevland.

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) forfølger saken på flere vis, og har klaget Stavanger kommune inn for både Fylkesmannen i Rogaland og Likestillings- og diskrimineringsombudet.      


- Betyr enormt mye
- Vi er kjempeglade for all støtten. Det betyr enormt mye, sier Arnt Stensland, Dag Olavs far.  

- Vi leser på Facebook når vi legger oss, og vi leser når vi står opp. At jeg søkte om en tomt til Dag Olav, har endt opp med at jeg føler meg som en kjeltring. Vi håper oppmerksomheten rundt Dag Olavs sak, kan føre til at utviklingshemmede får bedre kår. Vi håper de som kommer etter oss, får en bedre behandling, sier Stensland.

Det er NFU som har gjort Dag Olavs sak til en kampsak, og som opprettet Facebook-sida.


- Aldri opplevd liknende
- Jeg har aldri opplevd liknende. Det er tydelig at folk over hele landet reagerer sterkt på den uretten Dag Olav er blitt utsatt for, sier NFUs forbundsleder Jens Petter Gitlesen.   

Dagbladet.no skrev forrige uke om Dag Olav (25), som ifølge foreldrene og vergene har mistrivdes i årevis i det kommunale bofellesskapet han hører til. I perioder har derfor foreldrene hatt ham hjemme fem-seks dager i uka.

I februar i år var Dag Olav blant de heldige som ble tildelt selvbyggertomt av Stavanger kommune. Faren, Arnt Olav Stensland, hadde flyttet ferien, kjøpt diverse utstyr og forberedt seg på å delta i byggingen i høst. Men etter sommerferien kom telefonen der Stavanger kommune trakk tomta tilbake. Årsak: Levekårsavdelingen mente det var faglig og økonomisk uforsvarlig å flytte ham ut av bofellesskapet, hvor det bor i alt tolv sterkt pleietrengende utviklingshemmede. 

Notat: - Ti millioner dyrere

I et notat unntatt offentlighet hevdet avdelingen at tjenestene rundt Dag Olav ville øke med hele ti millioner kroner, om han flyttet. Den påståtte kostnadsøkningen ble ikke underbygd. For snaut to uker siden ga foreldrene opp kampen om å beholde tomta, etter å ha opplevd det de karakteriserte som trusler og et voldsomt kjør fra kommunen.

Like etter la NFU ut flere av sakspapirene på organisasjonens hjemmeside, anklaget Stavanger kommuneadministrasjon for grov diskriminering, brudd på sosialtjenesteloven, saksbehandlingsfeil og for å feilinformere og skremme politikerne i Stavanger. NFUs engasjement og mediaomtalen førte til at lokalpolitikerne ba administrasjonen redegjøre. Det gjorde de forrige tirsdag (14. september). 

«Direktøren erkjenner og beklager at saksbehandlingen i denne saken har vært mangelfull,» uttalte ledelsen i eiendomsavdelingen.  
Eiendomsdirektøren beklaget hvis foreldrene hadde oppfattet møter bl.a. med oppsigelse av bolig som agenda, som truende. De ønsket kun «etter beste evne» å redegjøre for mulige framtidige scenarier. 

Da Arnt Stensland fredag for halvannen uke siden kastet inn håndkleet, og ga opp tomta, gikk det ikke mer enn én eller to arbeidsdager, før kommun ga tomta videre til nestemann på den såkalte reservelista. I forrige uke ville ikke eiendomsdirektør Jostein Førland «svare bastant» på om toget nå var gått for Dag Olavs tomt. 
Familien håper fortsatt på å få tomta. 

- Bør "frosse" tomta 

Per A. Thorbjørnsen (V) leder Stavangers kommunalstyre for levekår. Sist mandag, altså første arbeidsdag etter at familien Stensland følte seg presset til å frasi seg tomta, ba han administrasjonen om en redegjørelse. Spørsmålet var om Dag Olav var blitt utsatt for en urett, bl.a. m vedtaket om å frata ham tomta er ulovlig. På spørsmål om ikke kommunen burde «frosse» tomta, og ikke gi den videre, før Dag Olav sak er avklart, svarer han: 

- Jeg ville nok avventet tildelingen nestemann på lista til denne saken blirt avklart. Særlig i og med spørsmål om saken er blitt reist politisk og det er knyttet til usikkerhet rundt lovligheten av vedtaket, vil det være fornuftig å avvente ny tildelig, sier Thorbjørnsen til Dagbladet.

- Ikke ulovlig

Eiendomssjefen avviste allerede sist tirsdag påstandene om at kommunen har brutt diskrimineringsloven. Levekårssjef Marit Bore avviste at kommunen har brutt helse- og sosialtjenesteloven.
- Loven sier tvert i mot at kommunen tar den endelige avgjørelsen i forhold til hvilke tjenester en bruker skal tilbys, sa Bore til Dagbladet.        
- Her snakker vi om en bruker  som er avhengig av sammensatte tjenester hele døgnet. Si at alle brukere på et sykehjem skulle få tilbud om tjenester i sitt eget hjem. Det sier seg selv at det er verken faglig eller økonomisk forsvarlig, sa levekårsssjefen. 

Kommunen: - Dag Olav trives
Foreldrene mener Dag Olav vantrives i bofelleskapet, med tolv sterkt utviklingshemmede beboere med døgnbemanning. Årsaken er bl.a. mangel på fritidstilbud. 
- Vår faglige vurdering er at Dag Olav trives, og at han har det best i det bofellesskapet hvor han bor i dag, sier levekårssjef Bore.    

- Vi satser på integrering
- NFU hevder Stavanger er en institusjonsversting, at dere i alt for stor grad samler mange brukere i institusjonsliknende bygg? 

- Det er ikke riktig. Stavanger kommune satser på fleksible botilbud. De fleste bofellesskapene har åtte beboere og fellesareal. Vi satser på et så hjemlig preg som mulig, og på integrering i vanlige bomiljøer, sier Bore.   

Hun sier de i møtene med foreldrene ikke kom med trusler, men måtte være klare på at flytting ville kunne medføre at Dag Olav mistet dagens tjenestenivå.

- Kostnader teller

Også Per A. Thorbjørnsen avviser NFUs påstand om at Stavanger er en institusjonsversting. Han sier at kommunalt bofellesskap er riktig løsning for mange utviklingshemmede, og at det ikke er noen selvfølge at alle som ønsker det, skal kunne bo i f.eks eget hus. 
- Å bo i et hjem utenfor f.eks. bofellesskap vil alltid måtte vurderes opp mot kostnader, sier Thorbjørnsen til Dagbladet.