TV i retten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er en milepæl når Høyesterett i dag settes med TV-kameraer til stede for å behandle Kristin Kirkemos anke over dommen på 16 år for medvirkning til drap i den såkalte Orderud-saken. Justitiarius Tore Schei har fulgt opp åpenhetsprosjektet til sin forgjenger Carsten Smith, og sender et viktig signal til lavere rettsinstanser om at TV-dekning ikke automatisk er et fremmedelement i offentlighetens innsyn i rettspleien.
  • Det er ikke lenger slik at TV-journalistikk er noe nymotens og ukjent i norsk medievirkelighet. For svært mange er fjernsynet selve hovedkilden til informasjon om samfunnet. Hovedprinsippet i rettspleien er at domstolsbehandlingen er åpen for offentligheten. Trykte medier har dekket rettssaker i alle år. Høyesterettsjustitiarius har fortjenstfullt tatt en beslutning som gradvis kan føre til at bildemediet TV får sin riktige og naturlige plass i rettsdekningen.