- Tvangsekteskap er lik voldtekt

Tvangsekteskap bør sidestilles med voldtekt. Det mener organisasjonen Human Rights Service (HRS) som foreslår å endre ekteskapsloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagens ekteskapslov gir adgang til å annullere ekteskap på bakgrunn av tvang. I tillegg kan de som utfører tvang for å få noen til å gifte seg, straffes etter straffelovens '222 hvor strafferammen er tre år, og seks år under særlig skjerpende omstendigheter.

HRS mener dagens lovverk ikke tar høyde for at det med stor sannsynlighet kan være begått en seksualforbrytelse hvis tvangsekteskapet er fullbyrdet, i betydningen at ekteparet da har hatt samleie mot konas vilje.

Strengere straff

- Derfor mener vi at tvangsekteskap og voldtekt må sidestilles både i lovverket og ved straffeutmålingen, sier daglig leder av HRS, Rita Karlsen.

Ved å se tvangsekteskap og voldtekt i sammenheng, vil HRS' forslag til lovendring blant annet heve strafferammen ved fullbyrdet tvangsekteskap til 10 år, og inntil 21 år under særlig skjerpende omstendigheter.

Økt bevissthet

HRS ønsker derfor at det tas inn i lovteksten at dersom den ene parten er tvunget inn i et ekteskap og ekteskapet er inngått, er dette å anse som at det er begått en seksualforbrytelse

Bakgrunnen for forslaget er å øke bevisstheten om hva tvangsekteskap egentlig innebærer. Ifølge HRS er denne bevisstheten lav, både blant minoritetene og blant nordmenn flest.

Etter HRS' mening er dette ett av hindrene for å forebygge tvangsekteskap.

Godt håp

I arbeidet med lovendringsforslaget som i går ble overlevert regjeringen, har HRS konsultert både Frp, Ap og SV, og organisasjonen har godt håp om at forslaget vil bli vedtatt i Stortinget og også få gjennomslag i utlandet.

I Norge har straffelovens '222 til nå ført til bare en domfellelse. En far ble dømt for å ha tvunget sin datter til å gifte seg.

På en pressekonferanse i Oslo i går, hvor forslaget ble presentert, var det flere innvandrerkvinner som har vært tvunget til ekteskap av familien. Kvinnene som har brutt ut, eller er i ferd med å bryte ut av sine tvangsekteskap, trues på livet og må opptre anonymt.

TRUET PÅ LIVET: Innvandrerkvinner som forsøker å bryte ut av tvangsekteskap, trues på livet av ektemenn og familier. Jeanette er en av dem som har brutt ut fra sitt tvangsekteskap og fortalt om kvinnens svake status i innvandrermiljøene. På grunn av trusler har hun skiftet identitet. På en pressekonferanse i Oslo i går møtte flere av hennes medsøstre som er i samme situasjon. De trues også på livet, og våger ikke å stå fram med navn og bilde.